Fis diwethaf, pleidleisiodd y Sjem, tŷ isaf senedd Gwlad Pwyl, o blaid y Gyfraith ar Ddiogelu Anifeiliaid, a gyflwynwyd gan y blaid sy'n rheoli'r Gyfraith a Chyfiawnder,

Ond er mwyn dod i rym, roedd angen cefnogaeth y Senedd ar y mesur.

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), Rabbi Menachem Margolin, ei fod wedi’i galonogi gan y gwrthwynebiad clir i’r mesur gan Seneddwyr a ffermwyr ond addawodd barhau i ymladd i atal unrhyw waharddiad yn y pen draw.

hysbyseb

Cyn pleidlais y Senedd, roedd Margolin wedi cychwyn llythyr agored wedi’i lofnodi gan ddwsinau o arweinwyr a seneddwyr Iddewig ledled Ewrop ac Israel lle lleisiodd llofnodwyr eu gwrthwynebiad i’r darpariaethau ar gig kosher yn y mesur a galw ar lywodraeth Gwlad Pwyl i’w gwrthod.

Fe wnaethant bwysleisio y byddai symud i wahardd allforio cig kosher o Wlad Pwyl ”yn cael effaith ddifrifol ar gymunedau Iddewig ledled y cyfandir sydd, naill ai yn ôl maint neu adnoddau cyfyngedig, yn dibynnu’n fawr ar Wlad Pwyl fel cyflenwr cig kosher.”

Gwlad Pwyl yw un o'r allforwyr mwyaf o gig kosher yn Ewrop. Amcangyfrifir y byddai gwahardd y cig kosher cynhyrchu i'w allforio yn costio $ 1.8 biliwn i economi Gwlad Pwyl.

“Mae'r darpariaethau yn y bil hwn sy'n ymwneud ag allforion kosher wedi cael taith arw iawn. Mae’n amlwg nad oes ganddyn nhw fawr o gefnogaeth gan ffermwyr ac nad oes ganddyn nhw fawr o frwdfrydedd gan y Senedd ei hun, ’’ meddai Rabbi Margolin.

Ond pwysleisiodd nad yw'r frwydr drosodd. '' Nid yw ond wedi'i ohirio. Os byddwch chi'n cicio can i lawr ffordd, byddwch chi'n rhedeg allan o'r ffordd yn y pen draw, '' meddai, gan addo parhau i wrthwynebu'r bil hwn, '' heddiw, yfory, yr wythnos nesaf, y mis nesaf ac am y blynyddoedd nesaf. ''

“Ni fydd Cymdeithas Iddewig Ewrop byth yn twyllo yn ei phenderfyniad i sefyll dros fywyd, traddodiad, gwerthoedd ac ymarfer Iddewig ble bynnag a phryd bynnag y maent dan fygythiad yn Ewrop,” meddai.

Mae gweithredwyr lles anifeiliaid yn gwrthwynebu lladd anifeiliaid am gig kosher a halal oherwydd ei fod yn atal syfrdanol cyn i gyddfau'r anifeiliaid gael eu torri. Mae cefnogwyr yr arfer yn gwrthod honiadau ei fod yn greulon ac yn honni yn lle hynny ei fod yn achosi marwolaeth gyflym a thrugarog i'r anifail.

Bydd y mesur nawr yn mynd yn ôl i'r Sjem i gael pleidlais yn ddiweddarach y mis hwn.