Gweinidog Materion Ewropeaidd Awstria, Karoline Edtstadler (Yn y llun) pwysleisiodd gyfrifoldeb Awstria i ymladd yn erbyn gwrth-Semitiaeth ni waeth a yw'n dod o'r dde eithaf, chwithwyr, mewnfudwyr neu unrhyw un arall, yn ysgrifennu .

Mae'r strategaeth a gyflwynir yn seiliedig ar chwe philer: addysg, diogelwch, gorfodi'r gyfraith, integreiddio, dogfennaeth a chymdeithas sifil.

Cyflwynodd llywodraeth Awstria ar 21 Ionawr ei strategaeth i ymladd yn erbyn gwrth-Semitiaeth sy'n cynnwys gwell amddiffyniad i synagogau, gwell addysg am Iddewiaeth ac erlyn llymach o droseddau casineb yn erbyn Iddewon.

Pwysleisiodd Gweinidog Materion Ewropeaidd Awstria, Karoline Edtstadler, gyfrifoldeb Awstria i ymladd yn erbyn gwrth-Semitiaeth ni waeth a yw'n dod o'r dde eithaf, chwithwyr, mewnfudwyr neu unrhyw un arall.

Mae'r mesurau newydd yn bwriadu brwydro yn erbyn gwrth-Semitiaeth yn ei holl ffurfiau a lle bynnag y mae'n mynegi ei hun - o grwpiau sgwrsio ar-lein i gasáu lleferydd mewn bariau cornel neu fynegiadau o gasineb yn erbyn Iddewon mewn protestiadau cyhoeddus fel y ralïau cyfredol yn erbyn rheoliadau coronafirws, meddai Edtstadler.

Yn ystod Llywyddiaeth Cyngor Awstria yn 2018, mabwysiadodd Gweinidogion Mewnol yr UE ddatganiad ar y cyd yn erbyn gwrth-Semitiaeth a oedd, ymhlith pethau eraill, yn gorfodi gwladwriaethau i ddatblygu strategaethau cenedlaethol. Mae Canghellor Awstria Sebastian Kurz wedi galw am ddatganiad Ewropeaidd i sicrhau safle clir a diamwys yn erbyn gwrth-Semitiaeth.

Mae'r strategaeth a gyflwynir yn seiliedig ar chwe philer: addysg, diogelwch, gorfodi'r gyfraith, integreiddio, dogfennaeth a chymdeithas sifil. Cyhoeddwyd cyfanswm o 38 o fesurau pendant, megis creu canolfan ddogfennaeth ar wahân ar gyfer digwyddiadau gwrth-Semitaidd ac uned staff newydd ar gyfer cydgysylltu'r frwydr yn erbyn gwrth-Semitiaeth. Mae Awstria hefyd eisiau gweithio'n agosach ar lefel Ewropeaidd, er enghraifft trwy wneud data ar ddigwyddiadau yn gymaradwy, fel y galwodd datganiad yr UE amdano hefyd.

Mae’r strategaeth hon yn “garreg filltir yn y frwydr yn erbyn gwrth-Semitiaeth”, meddai’r Karoline Edtstadler yn ystod y cyflwyniad. “Rhaid i ni amddiffyn bywyd Iddewig a’i wneud yn weladwy. Boed iddo lwyddo. ”

Yn yr un gynhadledd i'r wasg, diolchodd Oskar Deutsch, Llywydd Israelitische Kultusgemeinde Wien, cymuned Iddewig Fienna, i'r gweinidog am ei gwaith. “Yr ateb gorau i wrth-Semitiaeth yw bywyd Iddewig,” meddai. '' Ond nawr mae'n rhaid llenwi'r cynlluniau gwleidyddol â bywyd, '' ychwanegodd.

Canmolodd Katharina von Schnurbein, Cydlynydd y Comisiwn Ewropeaidd ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig, gyhoeddiad strategaeth Awstria a chroesawodd y ffaith y bydd canolfan ddogfennaeth Awstria yn sicrhau bod deunydd data y gellir ei gymharu ledled Ewrop yn cael ei gasglu.

Mae’r strategaeth yn “uchelgeisiol”, meddai von Schnurbein.

Mae digwyddiadau gwrth-Semitig yn codi ledled Ewrop, gan gynnwys Awstria. Yn ystod arddangosiadau Corona gellir gweld baneri gyda symbolau gwrth-Semitaidd. Fis Awst y llynedd, goroesodd arlywydd cymuned Iddewig Graz ymosodiad. Nid yw cefndir gwrth-Semitaidd yr ymosodiad terfysgol yn Fienna ym mis Tachwedd wedi’i gadarnhau’n swyddogol eto, ond roedd ergydion cynnar y tramgwyddwr wedi’u hanelu at synagog y ddinas Iddewig. Mae'n debyg mai dyma un o'r rhesymau pam mae llywodraeth Awstria yn treblu ei buddsoddiadau mewn amddiffyn sefydliadau Iddewig i bedair miliwn ewro.

“Iddewon bob amser yw’r rhai cyntaf sy’n cael eu heffeithio gan wahaniaethu,” rhybuddiodd Deutsch, gan ychwanegu bod angen i’r frwydr yn erbyn gwrth-Semitiaeth fod yn ymdrech gan y gymdeithas gyfan, nid y gymuned Iddewig yn unig.

Yn 2019, cofnododd Awstria 550 o ddigwyddiadau gwrth-Semitaidd, meddai Edtstadler.

“Mae hynny ddwywaith cymaint â phum mlynedd yn ôl,” ychwanegodd