Cysylltu â ni

EU

Cwrdd Pabi: Ar agor-ffynhonnell, robot 3D-argraffwyd osodwyd i ysbrydoli arloesedd mewn ystafelloedd dosbarth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

rhyngweithio dynol + robot +Cwrdd â Poppy, y cyntaf yn gyfan gwbl ffynhonnell agored, robot humanoid printiedig 3D (@poppy_project). Mae pabi yn robot y gall unrhyw un ei adeiladu a'i raglennu. Mae hynny'n golygu nad offeryn i wyddonwyr a pheirianwyr yn unig mohono: nod y tîm o ddatblygwyr yw ei wneud yn rhan o hyfforddiant galwedigaethol mewn ysgolion, gan roi cyfle i fyfyrwyr arbrofi.

Datblygwyd Poppy yn Ffrainc erbyn 2010 Tîm Blodau Inria, sy'n creu modelau cyfrifiadurol a robotig fel offer i ddeall prosesau datblygiadol mewn pobl. Mae Dr Pierre-Yves Oudeyer, sydd â Grant Cychwynnol ERC mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn esbonio: “Vychydig iawn sydd wedi'i wneud i archwilio manteision argraffu 3D a'i ryngweithio â gwyddoniaeth gyfrifiadurol mewn ystafelloedd dosbarth. Gyda'n llwyfan Pabi, rydym bellach yn cynnig ffordd i ysgolion ac athrawon feithrin creadigrwydd myfyrwyr sy'n astudio mewn meysydd fel mecaneg, cyfrifiadureg, electroneg ac argraffu 3D".

Adeiladwch eich robot eich hun

hysbyseb

Mae corff Poppy wedi'i argraffu 3D ac mae ei ymddygiad yn cael ei reoli gan feddalwedd sydd ar gael yn rhwydd, sy'n golygu y gall defnyddwyr ddylunio rhannau'r corff yn gyflym ac yn hawdd, a rhaglennu ymddygiad eu robot eu hunain. Mae Dr Oudeyer yn egluro: “Mae caledwedd a meddalwedd yn ffynhonnell agored. Nid oes un robot Poppy humanoid sengl ond mae cymaint ag y mae defnyddwyr. Mae hyn yn ei gwneud yn ddeniadol iawn gan ei fod wedi tyfu o fod yn declyn technolegol yn unig i fod yn llwyfan cymdeithasol go iawn".

Mae caledwedd a meddalwedd hygyrch, ffynhonnell agored yn ei gwneud yn hawdd i ddefnyddwyr arbrofi gydag adeiladu eu robotiaid eu hunain am y tro cyntaf. Mae Poppy bellach yn gydnaws â llwyfan Arduino, sy'n caniatáu i'r robot ryngweithio â dyfeisiau electronig eraill, gan gynnwys dillad smart, goleuadau, synwyryddion ac offerynnau cerdd.

'Gwnewch Eich Hun' mewn ysgolion

hysbyseb

Mae Dr Oudeyer yn bwriadu ehangu'r defnydd o'r dechnoleg hon y tu hwnt i labordai ymchwil, i'r sector addysgol yn benodol. Wrth sôn am fenter y Pabi, dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Máire Geoghegan-Quinn: "Mae hwn yn ergyd wych o brosiect ERC: llwyfan cost isel a allai feithrin amgylchedd dysgu mwy rhyngweithiol ac ysbrydoledig, gan alluogi myfyrwyr i gysylltu ag ymchwil a dylunio."

Mae'r llwyfan Poppy wedi digwydd diolch i brosiect Explorers a ariannwyd gan ERC, lle mae Dr Oudeyer yn astudio mecanweithiau dysgu a datblygu gan ddefnyddio robotiaid. “Ein damcaniaeth yw bod y corff yn newidyn hanfodol wrth gaffael sgiliau echddygol a chymdeithasol mewn pobl. Er mwyn astudio'r ddamcaniaeth hon, roedd angen i ni greu llwyfan i ganiatáu arbrofi cyflym o forffoleg robotiaid newydd. Arweiniodd hyn at lwyfan y Pabi. ”

Diolch i'w gyllid ERC, llwyddodd Dr Oudeyer i wneud hynny datblygu datrys problemau a gallu meddwl yn feirniadol mewn roboteg. Mae'n gobeithio y bydd myfyrwyr gwyddoniaeth gyfrifiadurol, codio a dylunio yn gallu hyfforddi gan ddefnyddio Poppy ac efallai, yn ddiweddarach, dod o hyd i swydd yn y sector roboteg. Mae'r prosiect Explorers, gwerth € 1.5 miliwn, yn rhedeg tan 2015.

Gemau ar draws ffiniau

Bydd Poppy hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu eu syniadau a chanlyniadau mewn ffordd agored a chydweithredol iawn trwy we benodol llwyfan - casglu pobl ar draws ffiniau ysgolion, celf, gwyddoniaeth a diwydiant. Mae tîm Dr Oudeyer eisoes wedi defnyddio Poppy mewn meysydd eraill, gan gynnwys y celfyddydau. Mewn rhaglen breswyl artistiaid barhaus o'r enw Etres et Numériques, bu'r tîm yn gweithio gyda dawnsiwr ac artist gweledol i archwilio emosiynau a chanfyddiadau ystumiau a symudiadau'r corff gan ddefnyddio'r robot (gweler mwy yma). Maent yn disgwyl ymestyn yr arbrofion hyn i berfformiadau artistig eraill.

Cefndir

Wedi'i sefydlu yn 2007 gan yr UE, y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) yw'r sefydliad cyllido cyntaf ledled Ewrop ar gyfer ymchwil ar y ffin. Ei nod yw ysgogi rhagoriaeth wyddonol yn Ewrop trwy annog cystadleuaeth am gyllid rhwng yr ymchwilwyr creadigol gorau, o unrhyw genedligrwydd ac oedran. Mae'r ERC hefyd yn ymdrechu i ddenu ymchwilwyr gorau o unrhyw le yn y byd i ddod i Ewrop. O dan raglen ymchwil ac arloesi newydd Horizon 2020, mae gan yr ERC gyllideb sydd wedi cynyddu'n sylweddol o dros € 13 biliwn.

Mwy o wybodaeth

Gwefan y Prosiect Pabi 
fideo
lluniau
TEDx Cannes siarad

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd