Cysylltu â ni

EU

ASEau newydd ar bloc cychwyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140618PHT49901_originalBedair wythnos ar ôl yr etholiadau, mae ASEau newydd yn dal i gyrraedd wrth iddynt ymgyfarwyddo â'u hamgylchedd gwaith a pharatoi ar gyfer eu sesiwn lawn gyntaf ar 1-3 Gorffennaf yn Strasbwrg. Mae Terry Reintke, aelod o’r Almaen o’r grŵp Gwyrdd a Teresa Rodríguez-Rubio, aelod Sbaenaidd o’r grŵp GUE / NGL, yn rhannu eu hargraffiadau cyntaf o’r Senedd.

Fe'i ganed ym 1987, ac astudiodd Reintke wyddoniaeth wleidyddol yn Berlin a Chaeredin. Yn weithgar mewn gwleidyddiaeth ers yn 16 oed, mae hi wedi canolbwyntio'n benodol ar faterion ynni, cydraddoldeb rhywiol, gwleidyddiaeth queer a rhyddfreinio ieuenctid. Fel cyn-lefarydd Ffederasiwn Gwyrddion Ewropeaidd Ifanc, nid yw’n ddieithr i Senedd Ewrop.
Ganwyd Rodríguez-Rubio 32 mlynedd yn ôl yn Rota, Sbaen. Enillodd radd mewn Astudiaethau Arabeg o Brifysgol Cádiz a dysgodd iaith a llenyddiaeth Sbaeneg mewn addysg uwchradd. Mae hi wedi bod yn rhan o symudiadau ffeministaidd yn ogystal ag mewn symudiadau cymdeithasol a myfyrwyr yn erbyn toriadau cyllidebol mewn addysg.Beth yw eich argraffiadau cyntaf o Frwsel a'r Senedd?

Terry Reintke: Yr amrywiaeth, cymaint o bobl yn siarad gwahanol ieithoedd, yn dod o bob rhan o Ewrop. Rwyf bob amser yn cael yr argraff bod yr hyn sy'n digwydd yma mor gyfnewidiol a gallwch chi wir ddylanwadu ar y ffordd y mae'r Senedd yn gweithio a hefyd y ffordd y mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynd i gael ei siapio. Mae hyn yn wefreiddiol iawn.

hysbyseb

Teresa Rodríguez-Rubio: Nid wyf wedi cael cyfle i ddod i adnabod Brwsel eto, ond mae'n ymddangos bod y bobl yn gyfeillgar iawn, yn gwenu ac yn dawel. Mae fy argraff gyntaf o'r Senedd ychydig yn wahanol: credaf ei bod yn fawr, yn llwyd, yn fiwrocrataidd, yn anhygyrch ac yn anodd ei reoli gan newydd-ddyfodiaid a dinasyddion. Dyna fy mhryder cyntaf.

Beth yw eich hoff ddifyrrwch wrth beidio â gweithio?

Terry Reintke: Rwy'n rhedwr angerddol iawn. Ym mis Ebrill gwnes i'r hanner marathon yn Bonn. Rwyf hefyd yn hoff iawn o chwarae gemau bwrdd ac ymlacio.

hysbyseb

Teresa Rodríguez-Rubio: Pan alla i, nad yw byth yn ddiweddar, dwi'n chwarae pêl-fasged. Rwy'n hoffi darllen, ysgrifennu barddoniaeth ac ysgrifennu caneuon Carnifal.

Pwy yw eich arwyr o hanes y byd neu o'r diwrnod presennol?

Terry Reintke: Cefais fy nylanwadu’n fawr gan weithredwyr ffeministaidd; y swffragét Prydeinig Emmeline Pankhurst, neu Audre Lorde, a oedd yn ffeministaidd du.

Teresa Rodríguez-Rubio: Louise Michel, arweinydd y Paris Commune, am ei dewrder. Rosa Lwcsembwrg am ymladd y Rhyfel Byd Cyntaf, am amddiffyn hawliau cymdeithasol a chyfiawnder cymdeithasol, a bod yn gyson nes iddi gael ei llofruddio. Yn agosach at Andalusia, Federico García Lorca, a laddwyd gan fyddin Franco: mae'n symbol o'r bobl Andalusaidd a rhyddid.

Pa faterion yr hoffech chi fynd i'r afael â nhw fwyaf yn eich gwaith fel ASE?

Terry Reintke: Rydw i wir eisiau gweithio ar bolisïau ieuenctid, yn enwedig o ran diweithdra ymhlith pobl ifanc. Mae'r warant ieuenctid yn gam cyntaf, ond rwy'n credu nawr ei bod yn bwysig iawn ein bod yn gwneud iddo weithio. Agwedd arall yw cyfranogiad pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth. Pan welwn y nifer a bleidleisiodd yn yr etholiad Ewropeaidd, mae'n amlwg bod problem gyda'r sefydliadau Ewropeaidd yn cyrraedd pobl ifanc a hoffwn weithio ar newid hynny.

Teresa Rodríguez-Rubio: Byddaf yn ymladd yn erbyn agweddau gwrthgymdeithasol y Cytundeb Masnach Rydd gyda’r Unol Daleithiau (TTIP), a fydd yn effeithio’n fawr ar fywydau beunyddiol Ewropeaid. Byddaf yn ymladd yn erbyn cyni a thoriadau mewn hawliau cymdeithasol, llafur a hawliau amgylcheddol pobl, yn enwedig menywod. Rwyf yn erbyn Fortress Europe a hawliau dynol mewnfudwyr yn cael eu parchu llai ar y ffin. Hoffwn hefyd adfer hawliau dinasyddion a phobloedd ar adeg pan ymddengys mai'r rhai sy'n llywodraethu Ewrop yw'r pwerau ariannol a'r cwmnïau rhyngwladol.

Dolenni

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd