Cysylltu â ni

Iran

Arweinydd yr Wrthblaid Iran: "Menywod Arloesol i Arwain Dymchwel y Gyfundrefn"

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ryngwladol ym Mharis ddydd Sadwrn, pwysleisiodd arweinydd gwrthblaid Iran, Maryam Rajavi, fod datrys yr argyfyngau yn y Dwyrain Canol yn dibynnu ar “ddymchwel unbennaeth grefyddol ffwndamentalaidd Iran.”

Traddododd Rajavi, Llywydd-etholedig Cyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran, y prif anerchiad yn y gynhadledd, a drefnwyd yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar Fawrth 8.

Tynnodd y gynhadledd sylw at rôl ganolog menywod Iran wrth gynnal cyflwr llawn tyndra cymdeithas Iran, a nodweddir yn aml fel 'gorsedd o dan y lludw', ac roedd yn eiriol dros strategaethau o wrthwynebiad yn erbyn y gyfundrefn theocrataidd.

Anerchodd dwsinau o ffigurau gwleidyddol benywaidd amlwg, enillydd Gwobr Heddwch Nobel, cyn uwch swyddogion, seneddwyr, ac ymgyrchwyr benywaidd o Ogledd America, Ewrop, America Ladin, a’r Dwyrain Canol y gynhadledd.

“Mae menywod yn Sefydliad Pobl Mojahedin Iran (PMOI / MEK) a menywod ymladd Iran yn chwarae rhan bendant wrth gyflawni’r nod hwn,” ychwanegodd Rajavi wrth gyfeirio at yr ymgyrch i newid cyfundrefn.

Amharwyd ar Rajavi sawl gwaith gan bonllefau gan y dorf, a oedd yn cynnwys alltudion o Iran yn bennaf.

hysbyseb

Wrth bwysleisio rôl menywod yn y gwrthryfeloedd diweddar yn Iran, dywedodd Rajavi: “Yngwrthryfel Rhagfyr 2017-Ionawr 2018, gwrthryfel Tachwedd 2019, a gwrthryfel cenedlaethol 2022 a ysgogwyd gan lofruddiaeth drasig Zhina Amini, a barhaodd am sawl mis. gydag aberth 750 o brotestwyr, merched dewr o Iran oedd ar flaen y gad yn y symudiadau hyn, gan ddangos i’r byd eu rôl ganolog yn yr ymladd.”

Mynegodd Rajavi hyder mawr am fuddugoliaeth N dros y drefn glerigol ac am sefydlu system ddemocrataidd sy'n parchu cydraddoldeb rhywiol a hawliau sylfaenol pobl Iran yn gyffredinol a menywod yn arbennig.

“Y dyddiau hyn, gyda ffanffer mawr, mae’r mullahs yn cynnal treial ffug yn absentia yn Tehran ar gyfer 104 o aelodau a swyddogion y PMOI [Sefydliad Mojahedin Pobl Iran] a Gwrthsafiad Iran… Un o’r cyhuddiadau mwyaf arwyddocaol a lefelwyd gan erlynydd y gyfundrefn. yn erbyn y symudiad hwn yw ei fod wedi derbyn arweinyddiaeth merched. Maen nhw'n gywir. Mae arweinyddiaeth menywod wedi herio bodolaeth eu cyfundrefn.”

Vaira Vīķe-Freiberga, cyn-Arlywydd Latfia; Najat Vallaud Belkacem, gynt Gweinidog Addysg, Addysg Uwch, ac Ymchwil, Gweinidog Hawliau Menywod a llefarydd y Llywodraeth yn Ffrainc; Anneli Jäätteenmäki, cyn Brif Weinidog y Ffindir; Michèle Alliot-Marie, cyn Weinidog Tramor a Materion Ewropeaidd Ffrainc, Rosalía Arteaga Serrano, cyn-Arlywydd Ecwador; Ana Helena Chacon Echeverria, cyn Is-lywydd Costa Rica; Seneddwr Erin McGreehan, Llefarydd Senedd Iwerddon ar Gydraddoldeb a Materion Plant; a Leymah Gbowee, Awdur Llawryfog Heddwch Nobel, ymhlith mwy na 70 o'r pwysigion a anerchodd y digwyddiad.

Dangosodd y gynulleidfa ymateb brwdfrydig i sawl clip fideo gan ymgyrchwyr benywaidd yn Iran, a oedd wedi anfon eu negeseuon i'r digwyddiad.

Dywedodd Dr Vaira Vīķe-Freiberga, cyn-Arlywydd Latfia: “Heddiw nid yn unig mae Iran yn dioddef theocratiaeth greulon, ond hefyd Ukrainians. Mae gan y gyfundrefn waed ychwanegol ar ei dwylo, trwy ddanfon arfau i Rwsia. Rydym yn sefyll mewn undod â phobl Iran yn eu hymgais am ryddid a democratiaeth, dros lywodraeth lle mae crefydd wedi'i gwahanu oddi wrth y wladwriaeth, ac nid oes unrhyw gosb eithaf. Chi fydd yn drech.”

Galwodd cyn-Arlywydd Ecwador Rosalía Arteaga Serrano ar y gymuned ryngwladol i “roi diwedd ar dawelwch a chydnabod hawl pobl Iran i wrthsefyll, i sefydlu gweriniaeth gyda gwahaniad crefydd a gwladwriaeth fel y mynegwyd gan Maryam Rajavi a NCRI.”

Pwysleisiodd Linda Chavez, a oedd yn Gyfarwyddwr Cyswllt Cyhoeddus y Tŷ Gwyn yn ystod gweinyddiaeth Regan: “Os nad yw’r mudiad hwn yn fygythiad i’r mullahs yn Iran, pam maen nhw’n gwario cymaint o ymdrech i’w pardduo?

Wrth gyfeirio at gynllwyn cyfundrefn Iran i fomio Uwchgynhadledd y Byd Iran Rydd yr NCRI ym Mharis ym mis Mehefin 2018, gan un o’i diplomyddion, dywedodd “Pam y byddai ymdrechion i lofruddio?... neges o ryddid yw neges Maryam Rajavi, mae ei chynllun 10 pwynt yn gynllun i roi cyfle i bobl Iran ddewis eu harweinydd mewn Iran rydd yn y dyfodol, ac nid wyf yn amau ​​​​pe bai etholiad rhydd, Maryam Rajavi fydd eu dewis.”

Galwodd y Farwnes O’Loan DBE, aelod o Dŷ’r Arglwyddi yn y DU, “ar lywodraethau Ewropeaidd, yn enwedig llywodraeth Albania, i wrthsefyll gweithgareddau anghyfreithlon Tehran a chynnal hawliau aelodau o wrthblaid Iran Sefydliad Pobl Mojahedin Iran yn Ashraf-3 yn unol â Chonfensiwn Ffoaduriaid Genefa 1951, y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a chyfraith ryngwladol. Bydd methu â herio [Goruchaf Arweinydd y gyfundrefn] Ali Khamenei, yn annog mwy o derfysgaeth ymhellach yn erbyn Gwrthsafiad Iran. Rhaid i Ewrop sefyll gyda'r rhai sy'n ymladd dros ryddid a democratiaeth a sefyll gyda'r NCRI.

Aeth ymlaen i ddweud, “Bydd sefydlu Iran ddemocrataidd yn gyfraniad enfawr i heddwch y byd. Rwy’n cymeradwyo Unedau Gwrthsafiad MEK, sy’n gwrthsefyll yn ddewr yn erbyn yr IRGC creulon, y mae’n rhaid ei roi ar restrau terfysgol gan holl wladwriaethau’r UE. Mae gan yr Unedau Gwrthsafiad ddewrder anfesuradwy.”

Pwysleisiodd Ingrid Betancourt, cyn Seneddwr Colombia, ac ymgeisydd arlywyddol a gafodd ei ddal yn wystl gan FARC am nifer o flynyddoedd: “Nid rhyfel rhywedd yw hwn, ond chwyldro diwylliannol. Yn y MEK mae'r teimlad bod y dynion a'r merched i gyd gyda'i gilydd. Mae merched yn ddiogel; maent yn bartneriaid gyda dynion. Mae hyn yn hynod. Mae'r merched hyn yn Iran ar flaen y gad yn y frwydr hon. Mae cyfundrefn Iran yn gwneud ei gorau glas i bardduo’r MEK, a’r terfysgwyr yn cynllwynio i lofruddio aelodau a chefnogwyr y MEK.”

Er gwaethaf arestiadau eang, mae gweithgareddau Unedau Gwrthsafiad MEK wedi tyfu'n raddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae merched wedi chwarae rhan flaenllaw yn yr unedau hyn. Mewn ymateb, mae'r drefn glerigol wedi troi at arestiadau enfawr o ymgyrchwyr benywaidd yn Iran. Yn ddiweddar, gosododd ddedfrydau carchar hir ar nifer o gefnogwyr benywaidd y MEK.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd