Cysylltu â ni

Yr Aifft

Mewn cyfarfod yn Sharm el-Sheikh, mae Prif Weinidog Israel ac Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cytuno i ddyfnhau cysylltiadau rhwng y ddwy wlad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyfarfu Prif Weinidog Israel Naftali Bennett ag Arlywydd yr Aifft Abdel Fattah El-Sisi yng nghyrchfan arfordirol Sharm El-Sheikh ddydd Llun, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Hwn oedd ymweliad prif weinidog cyntaf Israel â'r Aifft mewn degawd.

Dywedodd datganiad a ryddhawyd gan Swyddfa’r Prif Weinidog fod y ddau arweinydd wedi trafod cyfres o bynciau, gan gynnwys “ffyrdd i ddyfnhau a chryfhau cydweithredu rhwng y taleithiau, gyda phwyslais ar ehangu masnach gydfuddiannol, a chyfres hir o faterion rhanbarthol a rhyngwladol.”

Diolchodd Bennett i’r Arlywydd El-Sisi am rôl bwysig yr Aifft yn y rhanbarth a nododd, yn ystod y dros 40 mlynedd ers iddo gael ei arwyddo, fod y cytundeb heddwch rhwng y ddwy wlad yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer diogelwch a sefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol.

hysbyseb

Pwysleisiodd als rôl sylweddol yr Aifft wrth gynnal sefydlogrwydd diogelwch yn Llain Gaza ac wrth ddod o hyd i ateb i fater caethion Israel ac ar goll.

Bu'r ddau arweinydd hefyd yn trafod ffyrdd o atal Iran niwclear a'r angen i atal ymddygiad ymosodol rhanbarthol y wlad honno.

Cytunwyd i barhau i ddyfnhau'r cydweithrediad a'r ddeialog rhwng y ddwy wlad ym mhob cylch. '' Yn ystod y cyfarfod, yn anad dim, fe wnaethon ni greu sylfaen ar gyfer cysylltiadau dwfn yn y dyfodol, '' meddai Bennett ar ôl dychwelyd i Israel.

hysbyseb

Mae Israel yn gynyddol agored i wledydd y rhanbarth, a sylfaen y gydnabyddiaeth hirsefydlog hon yw'r heddwch rhwng Israel a'r Aifft. Felly, ar y ddwy ochr rhaid i ni fuddsoddi mewn cryfhau’r cyswllt hwn, ac rydym wedi gwneud hynny heddiw, ”meddai.

Bennett oedd Prif Weinidog cyntaf Israel i ymweld â’r Aifft yn gyhoeddus ers i’w ragflaenydd Benjamin Netanyahu gwrdd â chyn arlywydd yr Aifft, Hosni Mubarak yn 2011 hefyd yn Sharm El-Sheikh.

Nododd y Jerusalem Post mai dim ond un faner oedd yn y cyfarfod yn ôl, yr un Aifft. Y tro hwn, eisteddodd arweinwyr Israel a'r Aifft wrth ymyl baneri o'r ddwy wlad.

Mewn sioe anarferol o lefel cysur yr Aifft gyda chyfarfod lefel uchel yn Israel, cyhoeddodd swyddfa Sisi bresenoldeb Bennett yn Sharm e-Sheikh, yn hytrach na gadael Israel i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad.

Llofnododd Israel a’r Aifft gytundeb heddwch ym 1979, ond mae wedi cael ei ystyried yn ““ heddwch oer ”.

Yn ôl y newyddiadurwr Khaled Abu Toameh, arbenigwr ar faterion Palestina ac Arabaidd, mae Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cwrdd â Bennett yn rhan o ymdrechion yr Aifft i ailafael yn ei rôl ganolog yn y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ac ymdrech Sisi i ddarlunio ei hun fel heddychwr a chyri ffafr gyda gweinyddiaeth Biden.

Rhannwch yr erthygl hon:

Yr Aifft

Daw cadoediad a dorrodd yr Aifft i rym rhwng Israel a grwpiau terfysgol Palestina yn Gaza

cyhoeddwyd

on

Daeth cadoediad a dorrodd yr Aifft i rym ddydd Gwener (21 Mai) am 2 am rhwng Israel a grwpiau terfysgol yn Llain Gaza. Dechreuodd yr ymladd ar 10 Mai ar ôl i Hamas, Jihad Islamaidd Palestina a sefydliadau terfysgol eraill yn Gaza lansio morglawdd o rocedi yn Israel, gan ysgogi ymateb cyflym gan Lluoedd Amddiffyn Israel (IDF). Llwyddodd system amddiffyn taflegryn Dôm Haearn Israel i saethu i lawr y rhan fwyaf o'r rocedi - mwy na 4,000 o rocedi wedi'u tanio - er i'r morgloddoedd arwain at farwolaeth dwsin o Israeliaid. Adroddiad swyddogion iechyd Gazan fod 232 wedi eu lladd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Dywed Israel fod y mwyafrif ohonyn nhw'n derfysgwyr. Yn ôl datganiad gan Swyddfa Prif Weinidog Israel, fe wnaeth y cabinet diogelwch “dderbyn yn unfrydol argymhelliad yr holl swyddogion diogelwch, Pennaeth Staff Lluoedd Amddiffyn Israel, pennaeth yr ISA, pennaeth y Mossad a phennaeth y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol i dderbyn menter yr Aifft i gadoediad ar y cyd heb rag-amodau ”ddod i rym“ ar adeg i’w bennu. ” Ychwanegodd fod “yr arweinyddiaeth wleidyddol yn pwysleisio mai’r realiti ar lawr gwlad a fydd yn pennu dyfodol y llawdriniaeth.”

Yn ôl y sôn, dywedodd swyddogion diogelwch Israel wrth weinidogion y cabinet fod galluoedd milwrol Hamas wedi’u difrodi’n ddrwg, gan gynnwys dronau, unedau gwrth-danc, twneli a gweithrediadau ar lawr gwlad ar gyfer casglu gwybodaeth a rhyfela electronig. Er bod gan Hamas bentwr o rocedi o hyd sy'n gallu cyrraedd Tel Aviv, cafodd ei lanswyr eu difrodi hefyd. Canolbwyntiodd ymgyrch awyr a magnelau Israel ar dargedu rhwydwaith terfysgaeth helaeth Hamas, gan gynnwys twneli ar gyfer symud diffoddwyr a arfau rhyfel. Mae Israel hefyd wedi ceisio targedu arweinyddiaeth ac ymladdwyr y sefydliad.

Bron i ddeng niwrnod i mewn i Operation Guardian of the Walls yn erbyn Hamas a lansiad oddeutu 3,750 o rocedi a thaflegrau i Israel o Llain Gaza, mae cyflawniadau Israel yn ddigynsail o gymharu â rowndiau blaenorol o ymladd yn Gaza, Yn ôl dadansoddwyr a ffynhonnell wybodaeth, cyflawniadau Israel. yn Operation Guardian of the Walls against Hamas yn ddigynsail o gymharu â rowndiau blaenorol o ymladd yn Gaza. Yn benodol, mae dinistrio system twnnel tanddaearol Gaza, a elwir yn “metro”, yn amddifadu Hamas o allu strategol beirniadol, medden nhw. Mae Hamas ac Jihad Islamaidd wedi dioddef methiannau. Er enghraifft, methodd llawer o rocedi a daniwyd yn Israel, gan lanio yn Gaza, gan arwain at anafusion Palestina, gan gynnwys plant.

hysbyseb

Cyn yr elyniaeth, buddsoddodd Israel mewn seilwaith mewn seilwaith trydan, iechyd a charthffosiaeth i ganiatáu normalrwydd yn Gaza. Er gwaethaf hyn, yn afresymol, cychwynnodd Hamas ymosodiad ar Israel. Dathlodd Palestiniaid yn Gaza a’r Lan Orllewinol gydag arddangosiadau a thân gwyllt ar ôl i’r cadoediad ddod i rym, gan honni “buddugoliaeth am y gwrthsafiad”, Israel gall adroddwyd. Canmolodd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, y cadoediad fel “cyfle gwirioneddol i wneud cynnydd”. Dywedodd y byddai'r Unol Daleithiau yn helpu i ailgyflenwi'r systemau Dôm Haearn a, thrwy sefydliadau rhyngwladol, yn cynorthwyo'r Palestiniaid i ailadeiladu adeiladau sydd wedi'u difrodi a darparu cymorth dyngarol.

Addawodd weithio trwy'r Awdurdod Palestina i sicrhau nad yw'n mynd i gynorthwyo Hamas i ailgyflenwi ei arsenal o rocedi. Bydd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, yn teithio i’r Dwyrain Canol “yn y dyddiau nesaf”, meddai llefarydd ar ran yr Adran Wladwriaeth, Ned Price. Ychwanegodd: “Byddwn yn cwrdd â chymheiriaid Israel, Palestina a rhanbarthol yn y dyddiau nesaf i drafod ymdrechion adfer a chydweithio i adeiladu dyfodol gwell i Israeliaid a Phalesteiniaid.”

Croesawodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, y cadoediad a gyhoeddwyd. "Rydyn ni'n arswydo ac yn difaru colli bywyd dros yr 11 diwrnod diwethaf. Gan fod yr UE wedi ailadrodd yn gyson, mae'r sefyllfa yn Llain Gaza wedi bod yn anghynaladwy ers amser maith. Dim ond datrysiad gwleidyddol fydd yn dod â heddwch cynaliadwy a dod i ben unwaith i'r holl Balesteina- Gwrthdaro Israel. Mae adfer gorwel gwleidyddol tuag at ddatrysiad dwy wladwriaeth bellach yn parhau i fod o'r pwys mwyaf. Mae'r UE yn barod i gefnogi awdurdodau Israel a Phalestina yn llawn yn yr ymdrechion hyn, "meddai.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr Aifft

Mae ymchwiliad yn cychwyn i sut aeth y llong yn sownd ar Gamlas Suez

cyhoeddwyd

on

By

Ymchwiliadau ffurfiol i sut mae'r llong gynhwysydd enfawr yn llongio Erioed wedi Rhoi wedi mynd ar y lan yng Nghamlas Suez, gan gau llongau yn y ddyfrffordd fyd-eang fawr am bron i wythnos, dechreuwch ddydd Mercher, meddai swyddog camlas wrth Reuters, yn ysgrifennu Yusri Mohamed.

Mae Cadeirydd Awdurdod Camlas Suez (SCA) Osama Rabie wedi awgrymu amodau tywydd, gan gynnwys gwyntoedd cryfion, a gallai gwall dynol fod wedi chwarae rhan yn y sylfaen ar 23 Mawrth.

Bydd yr ymchwiliad yn cynnwys archwilio morolrwydd y llong a gweithredoedd ei chapten i helpu i benderfynu ar yr achosion, meddai cynghorydd Rabie, y Capten Sayed Sheasha, wrth Reuters.

Mae'r Erioed wedi RhoiRoedd capten wedi ymrwymo i gydymffurfio'n llawn â'r stiliwr, a fydd yn cychwyn ddydd Mercher, meddai Sheasha.

hysbyseb

Taflodd y rhwystr chwe diwrnod gadwyni cyflenwi byd-eang i anhrefn ar ôl i'r llong 400 metr o hyd (430 llath) ddod yn groeslin ar draws rhan ddeheuol o'r gamlas, y llwybr cludo byrraf rhwng Ewrop ac Asia.

Disgwylir i’r digwyddiad arwain at llu o hawliadau yswiriant, gyda Lloyd’s o Lundain yn disgwyl “colled fawr”, o bosib yn gyfanswm o $ 100 miliwn neu fwy, yn ôl ei gadeirydd.

Perchennog Japan ar y Erioed wedi Rhoi dywedodd nad oedd wedi derbyn unrhyw hawliadau na chyngawsion cyfreithiol dros y rhwystr.

hysbyseb

Roedd ymchwilwyr eisoes wedi mynd ar y llong, sydd mewn llyn sy’n gwahanu dwy ran o’r gamlas, ddydd Mawrth, dywedodd ffynhonnell gamlas ac asiant cludo.

Mae'r SCA wedi trefnu confois cludo cyflym i glirio ôl-groniad o fwy na 400 o longau a gronnodd ar bob pen i'r gamlas ac ar hyd ei chwrs ar ôl i'r Ever Given fynd yn sownd.

Mae wedi dweud ei fod yn gobeithio y gellir clirio’r ciwiau erbyn diwedd yr wythnos.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr Aifft

Llong enfawr yn blocio Camlas Suez wedi'i hadleoli'n rhannol, mae angen mwy o waith

cyhoeddwyd

on

By

Mae llong gynhwysydd enfawr sy’n blocio Camlas Suez yr Aifft ers bron i wythnos wedi’i hadnewyddu’n rhannol, meddai Awdurdod Camlas Suez (SCA) ddydd Llun (29 Mawrth), gan godi gobeithion y bydd y ddyfrffordd brysur yn cael ei hailagor yn fuan ar gyfer ôl-groniad enfawr o longau, ysgrifennu Yusri Mohamed, Nadine Awadalla a Aidan Lewis.

Llong enfawr wedi'i hadleoli'n rhannol, mae angen mwy o waith

Y 400-metr (430-iard) o hyd Erioed wedi Rhoi daeth yn groeslinol ar draws rhan ddeheuol o'r gamlas mewn gwyntoedd cryfion yn gynnar ddydd Mawrth diwethaf (23 Mawrth), gan atal traffig cludo ar y llwybr cludo byrraf rhwng Ewrop ac Asia.

Ar ôl carthu a chloddio ymhellach dros y penwythnos, bu gweithwyr achub o’r SCA a thîm o’r cwmni o’r Iseldiroedd Smit Salvage yn gweithio i ryddhau’r llong gan ddefnyddio cychod tynnu yn oriau mân ddydd Llun, meddai dwy ffynhonnell forol a llongau.

hysbyseb

Dywedodd yr ACM fod Ever Given wedi cael ei sythu yn y gamlas ac y byddai gweithrediadau tynnu pellach yn ailddechrau unwaith y bydd y llanw'n codi yn hwyrach ddydd Llun. Bydd traffig morol trwy'r gamlas yn ailddechrau unwaith y bydd y llong wedi'i chyfeirio i ardal y llynnoedd, rhan ehangach o'r gamlas, ychwanegodd.

Graffig: Erioed wedi Rhoi arnofio eto, yn cael ei sicrhau gan awdurdodau

Graffeg Reuters

BACKLOG MAWR

Roedd o leiaf 369 o gychod yn aros i gludo'r gamlas, gan gynnwys dwsinau o longau cynwysyddion, swmp-gludwyr, tanceri olew a llongau nwy naturiol hylifedig (LNG) neu gychod nwy petroliwm hylifedig (LPG), meddai Cadeirydd yr ACM Osama Rabie.

hysbyseb

“Mae’n bosib iawn y byddai gweithgaredd cludo hanner dydd yn ailddechrau, yn barod i dduw,” meddai Rabie wrth deledu gwladol yr Aifft ddydd Llun. “Ni fyddwn yn gwastraffu un eiliad.”

Ni fydd yn hawdd cwblhau ailwampio llong Camlas Suez: Prif Swyddog Gweithredol BoskalisMae'n ymddangos bod fideo yn dangos llymder Ever Given wedi siglo tuag at fanc camlas: cyfryngau cymdeithasol

Mae'r SCA wedi dweud y gall gyflymu confois trwy'r gamlas unwaith y bydd y Ever Given wedi cael ei ryddhau.

“Mae gennym ni symud, sy’n newyddion da. Ond fyddwn i ddim yn dweud ei fod yn ddarn o gacen nawr, ”meddai Peter Berdowski, Prif Swyddog Gweithredol rhiant-gwmni Smit Salvage, Boskalis, wrth radio cyhoeddus yr Iseldiroedd.

Byddai dŵr pwysedd uchel yn cael ei chwistrellu o dan fwa'r llong i dynnu tywod a chlai ond pe bai hynny'n aflwyddiannus, efallai y byddai'n rhaid tynnu cynwysyddion o'r llong, a fyddai'n achosi cryn oedi, meddai.

Dywedodd ffynhonnell a oedd yn rhan o’r ymgyrch achub wrth Reuters ddydd Llun eu bod yn ail-falastio’r llong ac yn disgwyl, gyda llanw ffafriol, na fydd angen symud cargo.

“Y newyddion da yw ei bod hi wedi symud. Ond mae hi'n dal yn sownd yn y mwd. Bydd ail dynfa fawr i drin angor yn cyrraedd y bore yma. Gobeithio y byddan nhw'n gallu ei thynnu'n rhydd. ”

Dywedodd rheolwr technegol y llong, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) fod gweithrediadau i sicrhau bod y llong yn cael ei hadnewyddu'n llwyr yn dal i fynd rhagddi.

Graffig: Erioed wedi Rhoi'r llong wedi'i hadnewyddu, ond mae jam llong enfawr yn aros yng Nghamlas Suez -

Graffeg Reuters

TWYLLO ERUPT, PRISIAU CRUDE YN GALW

Roedd yn ymddangos bod fideo a bostiwyd ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos bod y llong wedi siglo o gwmpas, gan agor lle yn y gamlas. Roedd lluniau eraill, na ellid eu gwirio ar unwaith gan Reuters, yn cynnwys bloeddio a chyrn llongau yn swnio wrth ddathlu.

Syrthiodd prisiau olew crai ar ôl newyddion am gynnydd wrth ail-leoli'r llong, gyda Brent crai i lawr $ 1 y gasgen i $ 63.67. Cododd cyfranddaliadau o Evergreen Marine Corp, sydd wedi'u rhestru yn Taiwan - prydleswr y llong - 3.3%.

Mae tua 15% o draffig llongau’r byd yn cludo Camlas Suez, sy’n ffynhonnell allweddol o refeniw arian tramor i’r Aifft. Mae'r atalfan gyfredol yn costio $ 14- $ 15 miliwn y dydd i'r gamlas. Sioe sioe (3 delwedd)

Bu bron i ddyblu cyfraddau cludo tanceri cynnyrch olew ar ôl i'r llong fynd yn sownd, ac mae'r rhwystr wedi tarfu ar gadwyni cyflenwi byd-eang, gan fygwth oedi costus i gwmnïau sydd eisoes yn delio â chyfyngiadau COVID-19.

Ailgyfeiriodd rhai llongwyr eu cargoau o amgylch Cape of Good Hope, gan ychwanegu tua phythefnos at deithiau a chostau tanwydd ychwanegol.

Dywedodd nodyn gan AP Moeller Maersk a welwyd gan Reuters ei fod hyd yma wedi ailgyfeirio 15 llong o amgylch y Cape ar ôl cyfrifo y byddai'r daith yn hafal i'r oedi presennol o hwylio i Suez a chiwio.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd