#Brexit: Comisiynydd UK Lord Hill ymddiswyddo o'r Comisiwn Ewropeaidd

| Mehefin 25, 2016 | 0 Sylwadau

arglwydd-jonathan-brynComisiynydd Lord Hill, sy'n gyfrifol ar gyfer Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, wedi hysbysu Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Juncker am ei benderfyniad i ymddiswyddo o'i swydd.

Dywedodd Llywydd Jean-Claude Juncker: "Mae'n ddrwg iawn fy mod wedi derbyn penderfyniad yr Arglwydd Hill i ymddiswyddo o'r Comisiwn Ewropeaidd. Arglwydd Hill yn wleidydd profiadol y mae gennyf barch mawr ac yr wyf am ddiffuant diolch iddo am ei waith ffyddlon a phroffesiynol fel aelod o fy nhîm.

"Ar ddechrau'r mandad y Comisiwn hwn, roeddwn am i'r Comisiynydd Prydain i fod yn gyfrifol am y Gwasanaethau Ariannol, fel arwydd o fy hyder yn aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd. I fy gofid mawr, y sefyllfa hon yn awr yn newid. Rwyf wedi ceisio argyhoeddi Arglwydd Hill aros ymlaen fel y Comisiynydd. Rwyf o'r farn iddo fod yn wir Ewropeaidd ac nid dim ond y Comisiynydd Prydain. Fodd bynnag, deallaf ei benderfyniad ac yr wyf yn parchu hynny.

"Mae'n rhaid i'r gwaith yr Undeb Ewropeaidd yn mynd ar. Wedi ôl siarad gyda Martin Schulz, llywydd y Senedd Ewrop, yr wyf wedi gofyn Valdis Dombrovskis, is-lywydd sy'n gyfrifol am yr ewro a deialog cymdeithasol, i gymryd drosodd y portffolio ar gyfer Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf. Yn ei rôl fel Is-lywydd, Valdis Dombrovskis eisoes yn cydlynu llawer o'r ffeiliau allweddol o dan y portffolio hwn, gan weithio'n agos gyda Chomisiynwyr eraill, Senedd Ewrop a'r Cyngor ar sawl cynigion deddfwriaethol pwysig yn y maes hwn, megis y Yswiriant Adneuo Ewropeaidd cynllun.

"Gyda'i brofiad, arbenigedd ac mae ei rhwydwaith da ymhlith Aelodau o Senedd Ewrop, gweinidogion cyllid a brif weinidogion, Is-lywydd Dombrovskis mewn sefyllfa ddelfrydol i sicrhau dilyniant yn y Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a phortffolio Cyfalaf Undeb Marchnadoedd."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *