Lawn #Turkey Awstria mewn anghydfod aelodaeth o'r UE

| Awst 5, 2016 | 0 Sylwadau

Dywedodd Canghellor Awstria Christian Kern fod y trafodaethau yn “ddim mwy na ffuglen” ac “mae Ewrop angen llwybr newydd”.

Dywedodd Omer Celik, Gweinidog Materion yr UE yn Nhwrci, fod ei sylwadau yn “aflonyddu” ac yn “debyg i rethreg iawn iawn”.

Mae ymgyrch Twrci ers cwpwl methu ar 15 Gorffennaf wedi ysgogi larwm yn yr UE. Dywedodd Mr Kern fod safonau democrataidd yn Nhwrci ymhell o ofynion yr UE.

Mae Gweinidog Amddiffyn Awstria Hans Peter Doskozil wedi beirniadu “arwyddion unbennaeth” yn Nhwrci, ac wedi galw am roi diwedd ar ei sgyrsiau derbyn i'r UE.

Cytunodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker “Ni all Twrci ddod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd yn ei gyflwr presennol”.

Ond gwrthododd safbwynt Awstria. “Dydw i ddim yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol pe baem yn dweud wrth Twrci yn unochrog bod y trafodaethau wedi dod i ben,” meddai wrth newyddion ARD yr Almaen.

Rhyddid i symud

Yn 2005 dechreuodd Twrci drafodaethau i ymuno â'r UE, ond mae cynnydd wedi bod yn araf iawn. Mae llawer o wleidyddion Ewropeaidd yn erbyn Twrci yn ymuno, er ei fod yn ymgeisydd swyddogol.

Mae Twrci wedi annog yr UE i roi teithio di-fisa i Dyrciaid sy'n dymuno ymweld â pharth Schengen, gan gwmpasu'r rhan fwyaf o Ewrop.

Cynigiodd yr UE ryddfrydoli fisa fel rhan o'i waith Bargen Mawrth gyda Thwrci, gyda'r nod o atal llif yr ymfudwyr o Dwrci i Wlad Groeg.

Ond roedd yr UE yn atodi amodau caeth i'r cynnig teithio - a hyd yma, mae'r UE yn dweud, dim ond rhai ohonynt sydd wedi cyflawni Twrci.

Pum maen prawf i'w cyrraedd yn llawn gan Dwrci

  • Llygredd: Rhaid i Dwrci basio mesurau i atal llygredd, yn unol ag argymhellion yr UE
  • Diogelu data: Rhaid iddo alinio deddfwriaeth genedlaethol ar ddiogelu data personol â safonau'r UE
  • Europol: Mae cytundeb i'w gwblhau gydag asiantaeth gorfodi'r gyfraith y cyfandir
  • Cydweithrediad barnwrol: Rhaid iddo weithio gyda holl aelodau'r UE ar faterion troseddol
  • Deddfwriaeth ar derfysgaeth: Mae hefyd yn ofynnol i Dwrci ddod â'i gyfreithiau terfysgol yn unol â safonau Ewropeaidd

Proffil gwlad Twrci

Mae mwy na Thyrciaid 50,000 wedi cael eu cadw neu eu diswyddo dros gysylltiadau tybiedig â meistrolaeth honedig y plot cwpwl, Fethullah Gulen. Mae clerig yr Unol Daleithiau yn gwadu unrhyw rôl yn yr ymgais i ddymchwel yr Arlywydd Recep Tayyip Erdogan.

Cyhuddwyd Twrci o gam-drin cyfreithiau gwrth-derfysgaeth i feirniaid tawelu Mr Erdogan.

Yn ôl Celik, mae Twrci yn dal i ddal “gwerthoedd craidd” yr UE fel ei feincnod.

Dywedodd “mae beirniadaeth yn hawl ddemocrataidd ond mae'n rhaid bod pellter rhwng beirniadu Twrci ac agwedd gwrth-Dwrci”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Twrci

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *