Mae #Huawei yn ymuno â #ParisCall i ymddiriedaeth a diogelwch yn #Cyberspace

| Awst 7, 2019
Mae Huawei Technologies wedi ymuno â Paris Call, datganiad sydd â'r nod o sbarduno gweithredu ar y cyd tuag at sicrhau seiberofod.

Wrth ddod yn aelod o Paris Call, mae Huawei yn ymuno ag 564 endidau eraill sydd wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i gryfhau diogelwch cynhyrchion digidol a systemau digidol. Mae aelodau'r grŵp yn cynnwys taleithiau 67, sefydliadau cymdeithas ryngwladol a sifil 139, a chwmnïau sector preifat 358.

Wedi'i lansio gan lywodraeth Ffrainc ym mis Tachwedd 2018, mae Galwad Paris yn ddatganiad o ymrwymiad i weithio ar y cyd ar un o faterion mwyaf heriol y byd. Mae'r aelodau'n gweithio gyda'i gilydd i wneud cynhyrchion digidol yn fwy diogel, cryfhau amddiffynfeydd ar y cyd yn erbyn seiberdroseddu, a hyrwyddo cydweithredu ymhlith rhanddeiliaid ar draws ffiniau cenedlaethol. Maent hefyd yn addo cadw at normau rhyngwladol ymddygiad cyfrifol mewn seiberofod.

Fel un o brif ddarparwyr technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, mae Huawei yn buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil gyda'r nod o wneud ein cynhyrchion a'n datrysiadau mor ddiogel â phosibl, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch i'r holl gwsmeriaid a defnyddwyr.

“Mae'r ymchwil am well diogelwch yn sylfaen i'n bodolaeth, meddai John Suffolk, Swyddog Seiberddiogelwch a Phreifatrwydd Byd-eang yn Huawei. “Rydym yn llwyr gefnogi unrhyw ymdrech, syniad neu awgrym a all wella gwytnwch a diogelwch cynhyrchion a gwasanaethau i Lywodraethau, cwsmeriaid a'u cwsmeriaid. Rydym yn cefnogi gweithredu cydweithredol byd-eang ar wella amddiffynfeydd yn erbyn seiberdroseddu, gan gynnwys didwylledd, tryloywder a safonau y cytunwyd arnynt yn rhyngwladol. ”

Fel aelod o Paris Call, bydd Huawei yn eirioli’n eiddgar dros fabwysiadu safonau profi a gwirio gwrthrychol yn gyffredinol ar gyfer pob gwerthwr technoleg. Trwy ddibynnu ar safonau gwrthrychol trydydd parti i brofi diogelwch technoleg a wneir gan unrhyw werthwr, gallwn sicrhau bod penderfyniadau ynghylch diogelwch yn seiliedig ar ffeithiau, yn hytrach nag emosiynau neu rethreg wleidyddol.

Bydd Huawei yn gweithio gyda llywodraethau, cwmnïau preifat eraill, a chymdeithas sifil i hyrwyddo mesurau meithrin gallu sy'n gwneud y byd digidol yn fwy diogel.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Erthygl Sylw, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith