#ECA - Mae archwilwyr yn rhoi sêl bendith i ymgynghoriadau cyhoeddus y Comisiwn

| Medi 5, 2019

Aelod o Lys Golygyddion Ewrop, Annemie Turtleboom

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) wedi rhyddhau positif ar y cyfan adrodd ar brosesau ymgynghorol y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r adroddiad, dan arweiniad Annemie Turtelboom, yn gwneud nifer o argymhellion ar ble y gellid gwella'r broses, yn enwedig mewn perthynas ag estyn allan at ddinasyddion, yn ysgrifennu Catherine Feore.

“Mae ymgysylltiad dinasyddion mewn ymgynghoriadau cyhoeddus yn allweddol i gynnal cyfreithlondeb democrataidd yr UE a chyflawni deddfau a pholisïau o ansawdd uchel,” meddai Annemie Turtelboom, y member Llys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr adroddiad. “Dylai’r Comisiwn wneud mwy i gyrraedd y nod o gyfranogiad y cyhoedd gyda’r lefel allgymorth orau bosibl i ddinasyddion a hysbysu cyfranogwyr am ganlyniad yr ymgynghoriadau cyhoeddus.”

Turtleboom dywedodd fod yr ECA edrych ar yr holl broses: “W.d gweld bod allgymorth yn rhy wael. Os ydych chi am wella'ch proses ddeddfu, mae angen i chi estyn allan. Rhai timau yn y Comisiwn Ewropeaidd make defnydd da o gyfryngau cymdeithasol - Trydar ad Facebook - a chynadleddances.

"Mewn traean o'r ymgynghoriadau a archwiliwyd gennym, roedd llai na phobl 75 a gymerodd ran ac mewn un achos dim ond tri pherson a gymerodd ran. Mae'r Mae gan yr UE 396 miliwn o bleidleiswyr a 500 miliwn o drigolion."

Yn argymhellion yr adroddiad, mae'r ECA yn galw am gynnydd mewn gweithgareddau allgymorth ac addasu mesurau cyfathrebu i hyrwyddo cyfranogiad. Yn nodedig, Turtelboom yn tynnu sylw at fwy o rôl i sylwadau'r Comisiwn yn aelod-wladwriaethau'r UE ac ymgysylltiad Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop a Phwyllgor y Rhanbarthau, ynghyd ag awdurdodau cenedlaethol wrth ledaenu gwybodaeth am ymgynghoriadau cyhoeddus.

Crwbanleboom yn tynnu sylw bod iaith hefyd mewn rhifyn: “Mae angen i’r iaith fod yn glir ac yn hawdd ei darllen. Mae hefyd pwysig iawn darparu dogfennau allweddol ar gyfer mentrau â blaenoriaeth yn yr UE 24 offiieithoedd cial, sut allwch chi gyrraedd pobl os nad yw'r ymgynghoriad yn eich pen eich hun iaith.

"Nid yw'n glir pam nad yw hyn yn cael ei wneud, nid oes meini prawf clir on a yw ymgynghoriad 'o ddiddordeb eang' ac felly wedi'i gyfieithu i holl ieithoedd swyddogol yr UE, neu beidio."

Fel rhan o'r adroddiad cynhaliodd yr ECA arolwg a chanfod bod pobl yn llai bodlon ar adborth.

"Os gofynnwch farn rhywun, mae angen i chi ddweud ymlaen llaw sut rydych chi'n mynd i'w ddefnyddio ac yn ddiweddarach hefyd dweud wrthyn nhw beth ddigwyddodd ag ef," Dywedodd Turtleboom. 'Credaf y gall ymgynghoriadau cyhoeddus gryfhau ymddiriedaeth y dinasyddion a gallent wella hyn. Mae gan bobl yr hawl i wybod beth sy'n digwydd i'w mewnbwn a'r hyn a welsom yw bod yr adborth wedi dod yn ôl yn rhy hwyr ac yn aml yn Saesneg yn unig."

Serch hynny, mae'r darlun cyffredinol yn dda. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at safleoedd yr OECD lle mae'r Comisiwn â'r safle uchaf ar gyfer ymgysylltu â dinasyddion wrth ddatblygu cyfraith.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Sylwadau ar gau.