Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

| Hydref 24, 2019

Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd ddydd Iau trwy ddangos dwylo, mae ASEau yn rhybuddio bod ymyrraeth Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria yn groes difrifol i gyfraith ryngwladol, gan danseilio sefydlogrwydd a diogelwch y rhanbarth yn ei gyfanrwydd.

Parth diogelwch dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig yng ngogledd Syria

Ers i Dwrci lansio ei goresgyniad milwrol, ochr yn ochr â nifer uchel o anafusion sifil a milwrol, mae o leiaf dinasyddion 300 000 wedi cael eu dadleoli, gan danlinellu ASEau, gan ddyfynnu ffynonellau'r Cenhedloedd Unedig. Mae ASEau yn dadlau y dylid sefydlu parth diogelwch dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig yng ngogledd Syria.

Maent yn gwrthod yn bendant gynlluniau Twrcaidd i sefydlu “parth diogel fel y’i gelwir” ar hyd y ffin yng ngogledd-ddwyrain Syria a mynegwyd pryder y gallai’r cytundeb rhwng yr Unol Daleithiau a Thwrci ar gadoediad dros dro gyfreithloni meddiannaeth Twrci o’r “parth diogel” hwn.

Perygl o atgyfodiad ISIS

Mynegodd y Senedd ei chydsafiad â phobl y Cwrdiaid, gan danlinellu cyfraniad pwysig lluoedd dan arweiniad Cwrdaidd, yn enwedig cyfraniad menywod, wrth ymladd Daesh. Mae ASEau yn hynod bryderus ynghylch adroddiadau bod cannoedd o garcharorion ISIS yn dianc o wersylloedd yng ngogledd Syria yng nghanol y tramgwyddus o Dwrci, sy'n cynyddu'r risg o adfywiad yn y grŵp terfysgol.

Blacmelio gan arlywydd Twrci

Mae ASEau yn ei chael yn annerbyniol bod Arlywydd Twrci Recep Tayyip Erdoğan wedi arfogi ffoaduriaid a’u “defnyddio i flacmelio’r UE”.

Maen nhw'n galw ar y Cyngor i gyflwyno set o sancsiynau wedi'u targedu a gwaharddiadau fisa ar swyddogion Twrcaidd sy'n gyfrifol am gam-drin hawliau dynol, yn ogystal ag ystyried mabwysiadu mesurau economaidd wedi'u targedu yn erbyn Twrci. Mae ASEau hefyd yn cynnig y dylid ystyried atal dewisiadau masnach yn y cytundeb cynhyrchion amaethyddol ac fel dewis olaf, atal Undeb Tollau’r UE-Twrci.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Syria, Twrci

Sylwadau ar gau.