Mae #Johnson yn gwrthod cais #Sturgeon am bwerau refferendwm annibyniaeth

| Ionawr 15, 2020
Ysgrifennodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, at Brif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon (Yn y llun) ddydd Mawrth (14 Ionawr) yn gwrthod ei chais i gael y pwerau i gynnal refferendwm annibyniaeth arall yn yr Alban, ysgrifennu Kylie MacLellan a Michael Holden.

Fel y mae pethau, ni all refferendwm gael ei gynnal heb gydsyniad llywodraeth y DU. Ysgrifennodd Sturgeon at Johnson ym mis Rhagfyr yn gofyn iddo gychwyn ar drafodaethau ar drosglwyddo'r pŵer i gynnal refferendwm o Lundain i Gaeredin.

“Ni allaf gytuno i unrhyw gais am drosglwyddo pŵer a fyddai’n arwain at refferenda annibyniaeth pellach,” ysgrifennodd Johnson mewn llythyr a bostiodd ar Twitter.

Dywedodd ei fod wedi dweud wrth Sturgeon ei bod wedi cytuno y byddai refferendwm yn 2014, lle pleidleisiodd yr Albanwyr 55% -45% i aros yn y Deyrnas Unedig, yn bleidlais “unwaith mewn cenhedlaeth”.

Ychwanegodd: “Byddai refferendwm annibyniaeth arall yn parhau â’r marweidd-dra gwleidyddol y mae’r Alban wedi’i weld dros y degawd diwethaf… mae’n bryd inni i gyd weithio i ddod â’r Deyrnas Unedig gyfan at ei gilydd.”

Dadleua Sturgeon fod pleidlais 2016 i adael yr Undeb Ewropeaidd, gyda Phrydain ar fin gadael y bloc ar 31 Ionawr, yn haeddu refferendwm annibyniaeth newydd oherwydd bod yr Albanwyr llethol wedi pleidleisio yn erbyn Brexit tra bod mwyafrif o bleidleiswyr Lloegr yn ei gefnogi.

Mae arolygon barn yn awgrymu y byddai Albanwyr yn gwrthod annibyniaeth o drwch blewyn er i Blaid Genedlaethol Sturgeon yr Alban ennill 48 o 59 sedd yr Alban yn etholiad cenedlaethol Prydain y mis diwethaf, gan gymryd 45% o’r pleidleisiau a fwriwyd, cynnydd o 8 pwynt canran o 2017.

Dywedodd prif weinidog yr Alban fod ymateb Johnson i’w chais yn rhagweladwy a’i fod yn blocio pleidlais arall oherwydd nad oedd ganddo achos cadarnhaol dros gadw’r undeb mwy na 300 oed.

“Er nad yw ymateb heddiw yn syndod - yn wir fe wnaethon ni ei ragweld - ni fydd yn sefyll,” meddai Sturgeon mewn datganiad.

“Nid yw’n wleidyddol gynaliadwy i unrhyw lywodraeth yn San Steffan sefyll yn ffordd hawl pobl yr Alban i benderfynu ar eu dyfodol eu hunain a cheisio rhwystro’r mandad democrataidd clir ar gyfer refferendwm annibyniaeth.”

Dywedodd y byddai llywodraeth yr Alban yn nodi ei chamau nesaf yn ddiweddarach y mis hwn ac y byddent yn ceisio cefnogaeth senedd ddatganoledig yr Alban eto ar gyfer plebiscite arall.

“Democratiaeth fydd drechaf,” ychwanegodd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blaid Geidwadol, EU, Yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.