Rhaid i wledydd beidio â gwastraffu cyfle i reoli #Coronavirus - #WHO

| Mawrth 26, 2020
Mae angen i wledydd sydd wedi cloi eu poblogaethau i atal lledaeniad coronafirws roi premiwm ar ddod o hyd i achosion newydd a gwneud popeth o fewn eu gallu “i atal a rheoli” y firws, meddai Sefydliad Iechyd y Byd ddydd Mercher (25 Mawrth), ysgrifennu John Revill ac Stephanie Nebehay.

Dywedodd Tedros Adhanom Ghebreyesus, cyfarwyddwr cyffredinol WHO, fod Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, wedi arddangos “ymrwymiad gwleidyddol” ac “arweinyddiaeth” i frwydro yn erbyn yr epidemig cynyddol yn yr Unol Daleithiau.

Roedd WHO wedi rhybuddio ddydd Mawrth y gallai’r Unol Daleithiau ddod yn uwchganolbwynt byd-eang y pandemig, wrth i India gyhoeddi cloi i lawr ledled y wlad 24 awr yng ngwlad ail-boblog fwyaf y byd.

Fe wnaeth Tedros, wrth siarad mewn cynhadledd newyddion, hefyd ganmol y “penderfyniad anodd ond doeth” a gymerwyd ddydd Mawrth i ohirio Gemau Olympaidd Tokyo 2020, gan ddweud ei fod yn anelu at ddiogelu iechyd athletwyr a gwylwyr.

Dywedodd fod rhai gwledydd wedi gwastraffu amser wrth drefnu adnoddau i frwydro yn erbyn yr achosion, fodd bynnag.

“Rydyn ni wedi bod yn dweud wrth y byd bod y ffenestr cyfle yn culhau a bod yr amser i weithredu fwy na mis yn ôl, ddeufis yn ôl,” meddai Tedros.

“Ond rydyn ni’n dal i gredu bod cyfle. Rwy'n credu ein bod wedi gwasgu'r ffenestr gyntaf o gyfle. Dyma ail gyfle na ddylem ei wastraffu a gwneud popeth i atal a rheoli'r firws hwn. "

Rhybuddiodd swyddogion WHO unwaith eto fod y byd yn wynebu “prinder sylweddol” o offer amddiffyn personol ar gyfer gweithwyr iechyd, yn enwedig masgiau, menig, gynau a thariannau wyneb.

Roedd Tedros i fod i geisio cefnogaeth ar gyfer cynyddu cynhyrchiant a chyllid gan Grŵp o 20 o arweinwyr a oedd yn cynnal uwchgynhadledd ddydd Iau, meddai’r swyddogion.

Dywedodd llywodraethwr Efrog Newydd ddydd Mercher bod arwyddion petrus bod cyfyngiadau yn arafu lledaeniad y coronafirws yn ei wladwriaeth er bod ei sefyllfa’n parhau’n enbyd, tra bod yr argyfwng yn dyfnhau yn New Orleans a rhannau eraill o’r Unol Daleithiau a gafodd eu taro’n galed.

Dywedodd Tedros, a ofynnwyd am reolaeth Trump o’r argyfwng, fod angen arweinyddiaeth wleidyddol arno.

“A dyna’n union y mae’n ei wneud, yr ydym yn ei werthfawrogi. Oherwydd bod angen ymrwymiad ac ymrwymiad gwleidyddol ar y lefel uchaf bosibl i ymladd y pandemig hwn.

“Ond nid yn unig y dull llywodraeth gyfan, ond mae’r llall (pethau) fel ehangu profion a’r argymhellion eraill rydyn ni’n eu gwneud hefyd ar waith, ac mae’n cymryd hynny o ddifrif a dyna rydyn ni’n ei weld,” ychwanegodd.

O ran India, dywedodd Tedros: “Mae gan India’r gallu, ac mae’n bwysig iawn ac yn dda gweld bod India yn cymryd mesurau cynnar. Bydd hyn yn eich helpu i'w atal a'i reoli cyn gynted â phosibl cyn iddo fynd o ddifrif.

“Felly mae'n bwysig iawn, fel yr hyn sy'n digwydd nawr yn India, rydyn ni wir yn cymeradwyo ei dorri o'r blaguryn, pan mai dim ond 606 o achosion sydd gennych chi."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd

Sylwadau ar gau.