Mae'r UE yn rhyddhau cymorth brys ac yn dechrau gwasanaeth hedfan dyngarol i gynnwys #Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Efallai y 21, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi pecyn o gymorth dyngarol brys i helpu i gynnwys achos o Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Bydd € 1.5 miliwn cychwynnol yn darparu cefnogaeth logisteg i Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), a chynigir € 130,000 ychwanegol i Ffederasiwn Rhyngwladol y Groes Goch ar gyfer ymyriadau achub bywyd gan y Groes Goch Congo. At hynny, mae arbenigwyr meddygol a staff argyfwng cludiant yn wasanaeth awyr dyngarol y Comisiwn ECHO yn ogystal ag offer i'r ardaloedd yr effeithir arnynt.

"Mae'r UE yn cymryd camau brys i helpu i reoli a chynnwys ymlediad y clefyd hynod farwol hon. Bydd ein gwasanaeth hedfan a chyllid dyngarol yn helpu i gael timau meddygol, cyfarpar a chyflenwadau i'r parth iechyd yr effeithir arnynt, sy'n fater o frys. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r awdurdodau cenedlaethol, Sefydliad Iechyd y Byd a phartneriaid rhyngwladol yn yr ymdrech ar y cyd hon. Rhaid gwneud popeth i ynysu achosion Ebola, yn enwedig gan fod achos wedi digwydd yn ninas Mbandaka, "meddai Christos Stylianides, Comisiynydd Cymorth Dyngarol ac Argyfwng, sydd hefyd yn gydlynydd Ebola yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Comisiynydd Stylianides wedi bod yn monitro'r sefyllfa yn agos ac wedi bod mewn cysylltiad â Chyfarwyddwr Cyffredinol y WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mae'r UE hefyd yn barod i leoli'r Corfflu Meddygol Ewropeaidd, pwll gwirfoddol o dimau arbenigol Ewropeaidd ac asedau meddygol os gofynnir amdanynt.

Bydd yr arian a gyhoeddir gan yr UE heddiw yn sicrhau y gellir defnyddio capasiti ymchwydd perthnasol i'r ardaloedd yr effeithir arnynt, gwyliadwriaeth a olrhain cyswllt dioddefwyr Ebola yn ogystal â darganfod achos gweithredol ar gyfer canfod y rhai sydd wedi'u heintio yn gynnar. Bydd hefyd yn cynnwys cyfathrebu â chymunedau yr effeithir arnynt ar risgiau a pha ymddygiad i'w cymryd i atal lledaeniad yr afiechyd gan gynnwys cefnogaeth seico-gymdeithasol a pharatoadau ar gyfer claddedigaethau diogel ac urddas. Bydd Lloeren Copernicus yr UE hefyd yn darparu gwasanaethau mapio brys i asesu'r rhwydwaith tir a thrafnidiaeth yn yr ardal o gwmpas Mbandaka a Bikoro.

Cefndir

Mae'r UE wedi bod yn darparu cymorth dyngarol i Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo ers 1994. Dros y pum mlynedd diwethaf, roedd y Comisiwn yn unig yn cefnogi gweithrediadau cymorth dyngarol gyda mwy na € 200m. Dyrannwyd € 620m mewn cyllid datblygu hefyd ar gyfer y cyfnod 2014-2020, gan ganolbwyntio'n bennaf ar iechyd, yr amgylchedd ac amaethyddiaeth gynaliadwy, isadeiledd, yn ogystal â llywodraethu a rheol y gyfraith.

Mae'r Comisiwn yn gweithredu ymroddedig gwasanaeth awyr dyngarol o'r enw 'ECHO Flight' mewn gwledydd Affricanaidd, gyda chanolfannau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Kenya, Uganda a Mali. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ar gyfer partneriaid dyngarol a sefydliadau cymorth ac mae'n cludo cludiant diogel a chyflym o bersonél a chyflenwadau dyngarol i leoliadau anghysbell.

Mwy o wybodaeth

Lluniau o'r ymweliad gan y Comisiynydd Stylianides i Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo (Mawrth 2018)

Taflen ffeithiau - Ymateb yr UE i'r epidemig Ebola

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Ebola, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd

Sylwadau ar gau.