#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

| Ionawr 11, 2019

Masnach Comisiynydd Cecilia Malmström (Yn y llun) wedi cyfarfod yn Washington gyda Hiroshige Seko, gweinidog Economi, Masnach a Diwydiant Japan, a'r Llysgennad Robert E. Lighthizer, Cynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau fel rhan o'r trafodaethau dwyochrog a lansiwyd yn 2017 i fynd i'r afael â materion byd-eang megis arferion masnach-grymus ar 9 Ionawr .

Ailadroddodd cynrychiolwyr yr UE, Japan a'r Unol Daleithiau eu pryderon, adolygodd y gwaith parhaus, a chytunodd i ddyfnhau eu cydweithrediad ymhob maes a gwmpesir gan y Datganiadau Gweinidogol a gyhoeddwyd yn dilyn eu cyfarfodydd blaenorol yn Efrog Newydd a Paris, gan gynnwys mewn perthynas â rhai nad ydynt yn y farchnad polisïau ac arferion mewn gwledydd eraill, cymorthdaliadau diwydiannol a mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth, trosglwyddiadau technoleg gorfodedig, yn ogystal â diwygio WTO, masnach ddigidol ac e-fasnach.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Japan, Tisa, Masnach, cytundebau masnach, US

Sylwadau ar gau.