Galwyd #ItalianSenate i osod dadl ar gynnig etholiad #Salvini

| Awst 13, 2019
Arweinydd Cynghrair asgell dde Matteo Salvini (Yn y llun) Fe wnaeth ymgyrch am etholiadau cynnar yn yr Eidal daro ergyd ffordd ddydd Llun (12 Awst) gydag arweinwyr y pleidiau seneddol yn methu â phenderfynu pryd y dylai'r Senedd drafod ei gynnig dim hyder yn y llywodraeth, ysgrifennu Gavin Jones ac Crispian Balmer.
Mae Gweinidog Mewnol yr Eidal ac arweinydd plaid y Gynghrair Matteo Salvini yn gadael ar ddiwedd cyfarfod gyda dirprwyon a seneddwyr Lega Nord, gan fod Senedd yr Eidal i fod i bennu dyddiad i gynnal pleidlais o ddiffyg hyder yn y llywodraeth yn Rhufain, yr Eidal, Awst 12, 2019. REUTERS / Remo Casilli

Gorchmynnodd y penaethiaid seneddol rhanedig dwfn i Senedd y tŷ uchaf llawn dorri ei thoriad haf ddydd Mawrth i benderfynu drosto’i hun pryd i gynnal y bleidlais, sy’n edrych i fod i sbarduno cwymp y Prif Weinidog Giuseppe Conte.

Mae Salvini, sydd bellach yn weinidog mewnol mewn clymblaid flwydd oed gyda’r Mudiad 5-Star gwrth-sefydlu, eisiau manteisio ar ei boblogrwydd syfrdanol yn yr arolygon barn a chynnal etholiad newydd a allai ei weld yn cael ei goroni fel prif weinidog.

Ond mae'r 5-Star a llawer o wneuthurwyr deddfau o'r Blaid Ddemocrataidd chwith-chwith (PD) yn gandryll dros symud Salvini ac eisiau arafu ei gyhuddiad i'r blwch pleidleisio, gan ddweud y bydd hyn yn torpido biliau allweddol ac yn niweidio cyllid bregus yr Eidal.

“Fe welwch y bydd Eidalwyr yn gwneud i’r Gynghrair dalu am y trywan yn y cefn y mae wedi delio â’r Eidal,” meddai arweinydd 5-Star, Luigi Di Maio, ar Facebook.

Gwrthododd Di Maio sibrydion y gallai fachu gyda chyn Brif Weinidog PD, Matteo Renzi, i ffurfio clymblaid amgen. Ond wrth edrych am chwarae am amser, dywedodd yr 5-Star a PD y dylai Conte annerch y senedd ar Awst 20 dros yr argyfwng ac nid Awst 14, fel y mae'r Gynghrair wedi mynnu.

Bydd y Senedd yn gosod y calendr ar gyfer argyfwng gwleidyddol digynsail yr haf mewn sesiwn sydd i fod i ddechrau am 6 pm (1700 GMT) ddydd Mawrth.

Mae senedd yr Eidal fel arfer ar gau am y rhan fwyaf o Awst ac nid yw'r wlad wedi cynnal etholiad cenedlaethol yn yr hydref ers canrif oherwydd dyma'r amser y mae'r llywodraeth yn draddodiadol yn ei ddefnyddio i lunio'r gyllideb - proses gywrain, llafurus.

Cyn sesiwn y Senedd, mae disgwyl i Salvini gwrdd â’r cyn-brif weinidog ar y dde ar y dde, Silvio Berlusconi, sy’n arwain Forza Italia (Ewch i’r Eidal), i drafod adfywio cytundeb etholiadol hirsefydlog rhwng eu dwy blaid.

Dywedodd y Salvini gwrth-UE eleni ei fod am dorri’n rhydd o’r Berlusconi o blaid Ewrop. Fodd bynnag, gallai gwleidyddion Forza Italia geisio defnyddio eu niferoedd yn y senedd i rwystro unrhyw ruthr i etholiadau cynnar os yw Salvini yn eu dychwelyd.

Mae Salvini, y tynnwyd llun ohono ar y penwythnos yn posio am hunluniau heb grys gyda chefnogwyr ar y traeth, wedi dominyddu gwleidyddiaeth yr Eidal ers ffurfio llywodraeth gyda 5-Star. Mae wedi ymgyrchu’n ddi-stop, gan hyrwyddo delwedd “dyn y bobl” a chrybwyll gwrthdaro poblogaidd ar fewnfudo anghyfreithlon.

Fodd bynnag, mae rhai pleidleiswyr y Gynghrair wedi eu siomi gan ei benderfyniad i suddo’r llywodraeth ac wedi lleisio anghytuno ar y cyfryngau cymdeithasol. Cafodd Salvini ei ferwi a'i heclo yn ystod arosfannau ymgyrchu yn Sisili ddydd Sul.

Cododd ei symudiad i ffosio'r glymblaid hefyd gost benthyca'r llywodraeth a sbarduno gwerthiant mewn cyfranddaliadau.

Ddydd Llun (12 Awst) roedd y lledaeniad rhwng bondiau meincnod yr Eidal a Bwndiau Almaeneg mwy diogel yn bwyntiau sylfaen 230, rhai pwyntiau 30 yn uwch na lle roedd wedi sefyll cyn penderfyniad annisgwyl Salvini ddydd Iau diwethaf (8 Awst).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.