Cysylltu â ni

Brexit

Amheuon dros # Erasmus + ar ôl i'r UE adael

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraethau’r Alban a Chymru wedi codi pryderon difrifol am effaith Brexit ‘dim bargen’ ar y rhaglen cyfnewid myfyrwyr rhyngwladol boblogaidd ledled Ewrop, Erasmus +.

Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg mae Gavin Williamson, Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch yr Alban Richard Lochhead a Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, yn dadlau’r achos dros barhau i gymryd rhan yn y rhaglen.

Maen nhw'n dweud y byddai gadael yr UE heb fargen - a heb i Lywodraeth y DU ddod i gytundeb trydydd gwlad amgen neu drefniant arall - yn gweld prifysgolion, colegau ac ysgolion ledled y DU yn anghymwys i gyflwyno ceisiadau i gymryd rhan ym mlwyddyn olaf y rhaglen Erasmus + gyfredol yn 2020.

Rhwng 2014 a 2018, mediodd mwy na myfyrwyr a staff 15,000 o'r Alban fuddion y cynllun a arweinir gan yr UE, sy'n caniatáu astudio dros dro wedi'i ariannu dramor fel rhan o'u cyrsiau yn yr Alban.

Meddai Lochhead: “Mae miloedd o fyfyrwyr yr Alban yn elwa o Erasmus + bob blwyddyn, yn gyfrannol fwy nag o unrhyw wlad arall yn y DU. Mae llywodraethau’r Alban a Chymru yn glir bod yn rhaid i ni barhau i gymryd rhan lawn yn Erasmus +.

“Mae gen i ddychryn hefyd o glywed y gallai Adran Addysg y DU fod yn ystyried rhaglen amnewid Erasmus + ar gyfer Lloegr yn unig - heb unrhyw gyllid canlyniadol o bosibl i Weinyddiaethau Datganoledig (DAs) roi eu trefniadau eu hunain ar waith. Dyna pam rydyn ni wedi ysgrifennu at lywodraeth y DU yn galw am weithredu ar frys a sicrwydd na fydd myfyrwyr yr Alban yn colli allan.

“Dewis Llywodraeth yr Alban yw aros yn yr UE, ond pe bai Brexit‘ dim bargen ’niweidiol, gallai myfyrwyr nawr weld y drws i’r gyfnewidfa ddiwylliannol ac addysgol wych hon wedi ei chau. Mae'n annerbyniol, gyda llai na wythnosau 12 ar ôl nes bod llywodraeth y DU yn bwriadu mynd â'r Deyrnas Unedig allan o'r UE heb gytundeb ar waith, nid oes cynllun ar gyfer trefniadau amgen o hyd. ”

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd