'Mae'n blacmel': Mae cyhoeddwyr Ffrangeg ac Almaeneg yn uno i frwydro yn erbyn gwrthod #Google i dalu ffioedd hawlfraint iddynt

| Medi 30, 2019

Mae prif gyhoeddwyr Ffrainc a’r Almaen yn cau rhengoedd mewn ymgais i ymladd yn ôl yn erbyn gwrthodiad Google i’w talu pan fydd eu cynnwys yn ymddangos yn ei fynegai chwilio, yn ysgrifennu Jessica Davies.

Am fisoedd, mae cyhoeddwyr Ewropeaidd wedi llafurio i ailsefydlu cydbwysedd mwy cyfartal yn economaidd rhwng pŵer negodi cwmnïau technoleg mawr fel Google a chyhoeddwyr trwy Gyfarwyddeb Hawlfraint Ar-lein yr Undeb Ewropeaidd.

Nod y gyfraith, sydd i fod i ddod i rym yn Ffrainc 24 Hydref, yw rhoi hawl i gyhoeddwyr ofyn i lwyfannau fel Google a Facebook dalu amdanynt pan fyddant yn arddangos eu cynnwys ar-lein. Ond ar Fedi 25, cynhyrfodd Google nyth cornet pan ddatgelodd nad oedd ganddo unrhyw fwriad o'r fath.

“Nid ydym yn derbyn taliad gan unrhyw un i’w gynnwys mewn canlyniadau chwilio,” ysgrifennodd Richard Gingras, vp o newyddion ar gyfer Google mewn post blog. “Rydyn ni'n gwerthu hysbysebion, nid canlyniadau chwilio, ac mae pob hysbyseb ar Google wedi'i farcio'n glir. Dyna hefyd pam nad ydym yn talu cyhoeddwyr pan fydd pobl yn clicio ar eu dolenni mewn canlyniad chwilio. ”

Nid yw cyhoeddwyr Ffrangeg ac Almaeneg yn bwriadu sefyll i lawr yn dawel heb ymladd. Maent yn betio ar gryfder mewn niferoedd ac o'r herwydd maent yn rhoi ffrynt unedig. Cyhoeddodd golygyddion Cynghrair y Wasg Gwybodaeth Gyffredinol Ffrainc, sy'n cynrychioli dwsinau o gyhoeddwyr, a Chymdeithas Cyhoeddwyr Papurau Newydd Ewrop ddatganiadau yn condemnio symudiad Google fel camddefnydd o bŵer. Dilynodd corff cyfatebol yr Almaen - Cymdeithas Ffederal Cyhoeddwyr Papurau Newydd yr Almaen - ei siwt yn gyflym gyda'i ddatganiad o fwriad ei hun i sefyll gyda chyhoeddwyr Ffrengig i herio'r dyfarniad, a herio safbwynt Google ar sail gwrthglymblaid, gyda'r Comisiwn Ewropeaidd.

“Nid yw Google uwchlaw’r gyfraith,” meddai datganiad ENPA. “Mae cyhoeddwyr Ewropeaidd yn bwriadu aros yn unedig yn wyneb bygythiad a galw am barchu deddfwriaeth yr UE. Fel arall, ni fydd gwasg rydd, annibynnol o ansawdd yn gallu canfod ei hyfywedd yn yr Undeb Ewropeaidd. ”

Yn Ffrainc, mae Google a Facebook yn cyfrif am rhwng 85% a 90% o'r farchnad arddangos, gan wneud monetization ad digidol yn arbennig o anodd, yn ôl Bertrand Gié, cyfarwyddwr is-adrannau newyddion ar draws print a digidol yn Le Figaro Groupe ac yn llywydd cymdeithas cyhoeddwyr digidol Ffrainc Le Geste.

“Mae fel blacmel,” meddai Gié. “Rhaid i chi naill ai gytuno i roi’r hawliau digidol iddyn nhw am eich cynnwys am ddim; fel arall, byddwch chi'n diflannu o'r chwiliad. ”

Fodd bynnag, ni fydd cyhoeddwyr yn cael eu gollwng yn gyfan gwbl o ganlyniadau chwilio. Mae Google wedi dweud y bydd yn cynnwys penawdau a dolenni i erthyglau yn y mynegai, ond nid y pyt testun a welir oddi tano fel rheol sy'n rhoi crynodeb cyd-destunol o'r stori na'r ddelwedd sy'n cyd-fynd â hi.

Wrth wneud hynny, mae Google wedi dweud ei fod o fewn y gyfraith hawlfraint heb yr angen i dalu ffi drwydded i gyhoeddwyr. Pe bai cyhoeddwyr yn penderfynu eu bod am gael y pyt delwedd a chyd-destun ychwanegol, gallant hysbysu Google a bydd yn parhau i ymddangos ar gyfer y gwefannau hynny. Ond o ystyried bod Google wedi hysbysu cyhoeddwyr ers amser maith y bydd eu safle yn gwella gyda'r ddelwedd sy'n cyd-fynd â hi, a phytiau newyddion cyd-destunol o dan y pennawd, nid yw hynny wedi tawelu meddwl cyhoeddwyr Ffrainc.

Mae rhai gweithredwyr cyhoeddi hefyd wedi dweud eu bod yn ofni y bydd yn golygu y bydd graddio safleoedd amheus yn lledaenu gwybodaeth anghywir a lleferydd casineb yn bwrpasol yn gwella. Fodd bynnag, mae Google wedi cynnal na fydd yn effeithio ar safleoedd. Dywedodd Gié y byddai cyhoeddwyr ar draws gwahanol genhedloedd Ewrop yn parhau i gwrdd a thrafod sut i wthio ymlaen. Efallai y bydd un o'r cynlluniau'n cynnwys ailedrych ar y gyfraith i weld a oes bylchau sy'n caniatáu i Google gymryd ei safbwynt presennol, y gellir ei gau mewn iteriad yn y dyfodol, ychwanegodd. Mae p'un a fydd y cyhoeddwyr yn llwyddo ai peidio yn fater arall.

Mae gan gyhoeddwyr gefnogaeth llywodraeth Ffrainc ar hyn, ond mae swyddfa Cartel Ffederal yr Almaen wedi dyfarnu o’r blaen nad oedd Google wedi cam-drin ei safle mewn achosion gwrth-gystadleuaeth a roddwyd yn ei erbyn gan gyhoeddwyr. Dywedodd y swyddfa, os bydd y cysyniad o “gysylltedd cyffredinol” yn cael ei rwystro gan beiriannau chwilio fel Google yn gorfod cychwyn trafodaethau busnes gyda pherchnogion gwefannau, yna byddai defnyddwyr yn dioddef.

Yn y cyfamser, nid oes gan gyhoeddwyr llai broblem gyda safiad Google chwaith, ac maent yn cydnabod rôl Google wrth yrru eu hymweliadau â thudalennau. “Dyma brawf i gyhoeddwyr o Ffrainc gan mai Ffrainc yw’r wlad gyntaf i weithredu’r gyfarwyddeb,” meddai Fabrice Fries, cyfarwyddwr cyffredinol yr asiantaeth newyddion ryngwladol Agence France Presse, mewn datganiad e-bost at Digiday. “Bydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer trafodaethau pellach ar lefel Ewropeaidd. Mae'n amlwg, os yw rhaniadau'n drech, bod y gyfarwyddeb wedi marw. ”

Yn y cyfamser bydd Cyngor Cyhoeddwyr Ewrop hefyd yn apelio i’r Comisiwn Ewropeaidd ynglŷn â’r dyfarniad, gan nodi ei fod yn ddrama wrth-gystadleuol gan Google, yn ôl Angela Mills-Wade, cyfarwyddwr gweithredol yr EPC. “O ystyried y gefnogaeth gref i gyhoeddwyr gan lywodraeth Ffrainc, a ddywedodd fod hyn yn annerbyniol ac ymhlyg y byddent yn siarad â llywodraethau eraill, rwy’n credu y gallwn fod yn dawel ein meddwl na fydd yr ymddygiad hwn yn mynd heb ei herio,” meddai Mills-Wade.

Ychwanegodd fod safiad Google ond yn profi pam fod y gyfarwyddeb - a ddyluniwyd i lefelu'r cae chwarae rhwng monopolïau a deiliaid hawliau â chymhellion i drwyddedu - yn gam angenrheidiol. “Dylai hyn fod yn ddi-ymennydd,” meddai Fries. “Rwy’n dal o’r farn y byddai rhannu ychydig o’r gwerth y mae’r cyhoeddwyr yn ei greu gyda’u cynnwys er budd hirdymor Google: Mae angen newyddiaduraeth o safon ar y llwyfannau, ac mae cost newyddiaduraeth o safon.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, france, Yr Almaen

Sylwadau ar gau.