Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

| Ebrill 15, 2019

Le Freeport Lwcsembwrg, warws crynu ger Maes Awyr Findel, diolch i statws arbennig yn caniatáu i mae nwyddau o win dirwy i Old Masters i aros heb eu trethu bron yn amhenodol yn ei gladdgell, wedi bod yn destun craffu trylwyr yn ddiweddar.

Ar ôl i grŵp o ASEau fynegi eu pryderon y gellid defnyddio'r cyfleuster “fel gwely poeth ar gyfer gwyngalchu arian ac osgoi treth”, mae gan Senedd Ewrop rhoi cael gwared ar y parthau rhad ac am ddim ar draws yr Undeb Ewropeaidd ar frig ei agenda. Hyd yn hyn, fodd bynnag, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd — a chyn-brif weinidog Lwcsembwrg, y bu Le Freeport dan ei ofal adeiladu—Mae John-Claude Juncker wedi gwneud hynny Ymatebodd Nododd gwrthwynebiadau ASEau i'r parthau treth arbennig gyda “gwrthsyniad a diswyddiad”, fel yr oedd yr ASE Almaeneg Wolf Klinz.

Er gwaethaf hynny, mae newyddiadurwyr Juncker, er gwaethaf y ffaith bod newyddiadurwyr a deddfwyr Ewropeaidd wedi nodi bod yna broblem gyda freeport Lwcsembwrg, o'r posibilrwydd efallai y bydd hynafiaethau hudolus o Syria ac Irac yn dod o hyd i safleoedd storio o'r fath i broffil trafferthus iawn cyfranddaliwr mwyafrif Le Freeport a “brenin freeport”, Yves Bouvier. Mae Bouvier, sy'n werthwr nwyddau moethus sy'n gwerthu celf, yn cael ei wneud siwio gan gyn gleient mewn sawl awdurdodaeth ledled y byd am fwy na $ 1 biliwn o dwyll celf honedig. Mae hefyd yn cael ei ymchwilio gan awdurdodau'r Swistir sy'n credu y gallai mae'n rhaid mwy na CHF 165 miliwn mewn trethi cefn. Mae gan gyfranddalwyr eraill Le Freeport hanes brwd hefyd — mae'n debyg bod gan Jean-Marc Peretti cysylltiadau i droseddu cyfundrefnol yn Corsica, tra bod Olivier Thomas yn wedi'i gyhuddo o ddwyn tri phaentiad Picasso gan lysfeistr enwog yr arlunydd.

Ar ben y catalog helaeth hwn o broblemau gyda'r model freeport, mae pryder newydd wedi cynyddu. Mae ymchwiliad manwl yn datgelu y gall Philippe Dauvergne, Prif Swyddog Gweithredol Le Freeport Lwcsembwrg, fod â chysylltiadau ag unigolion sy'n ymwneud â Azerbaijani Laundromat, llawdriniaeth gwyngalchu arian aml-biliwn-ddoler lle pasiodd elît dyfarniad Azerbaijan symiau mawr o arian drwy gwmnïau cregyn a gofrestrwyd yn y DU.

Twyll ar raddfa enfawr

Roedd y llawdriniaeth $ 2.2 biliwn sydd wedi dod yn adnabyddus fel yr Laundromat Aserbaijan yn rhedeg rhwng 2012 a 2014. sefydliadau gan gynnwys llywodraeth Aserbaijan a Banc Rhyngwladol Azerbaijan dan berchnogaeth y wladwriaeth - a oedd bron â chwympo ar ôl diffygdalu ar ei ddyled yn 2017 — bwmpiodd symiau enfawr o arian i bedwar cwmni yn y DU a reolwyd gan ffigurau cysgodol yn Ynysoedd Prydain Virgin: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest a LCM Alliance.

Yna aeth yr arian a gafodd ei olchi drwy'r cwmnďau tramor hyn i dalu am bopeth o ffordd o fyw moethus elitiaid o Aserbaijan lobïo o Ewrop a Americanaidd gwleidyddion. Mae manylion llawn y gweithrediad dylanwad mawr hwn yn dal i ddod yn glir. Yn gynharach eleni, yr Almaen AS Karin Strenz Roedd y gwneuthurwr polisi Ewropeaidd cyntaf i wynebu canlyniadau yn ei mamwlad am dderbyn rhoddion heb eu datgelu gan lobïwyr Aserbaijan, ac mae gan dystion wedi'i ail-adrodd straeon arswydus am lwgrwobrwyon amlen frown yn cael eu dosbarthu yng Nghynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE) cyn pleidlais ar y sefyllfa hawliau dynol yn Azerbaijan.

Ymysg y ffigurau allweddol wrth drefnu'r cynllun twyllodrus hwn, yn ôl y Prosiect Adrodd am Droseddau Cyfundrefnol a Llygredd (OCCRP), oedd cyn Brif Swyddog Gweithredol yr IBA Jahangir Hajiev. Mae Hajiev ar hyn o bryd carcharu am 15 mlynedd ar ôl cael eu dyfarnu'n euog o dwyll, lladrata a chamddefnyddio arian cyhoeddus. Ffodd ei wraig, Zamira, i'r DU, dim ond i dreulio digynsail £ 16 miliwn yn Harrods a dod yn y cyntaf i dderbyn Gorchymyn Cyfoeth Di-eglurhad o dan gyfraith gwrth-lygredd newydd yn y DU.

Hajiev a chyd-gydweithiwr Dauvergne: Khagani Bashirov

Cyn-gydweithiwr Hajiev Khagani Bashirov ymddengys ei fod wedi manteisio'n llawn ar y laundromat hefyd, yn ôl ymchwiliad gan Azadliq, cangen Aserbaijaneg RFE / RL. Yn ddinesydd Ffrengig o darddiad Azeri sy'n byw yn Lwcsembwrg, sefydlodd Bashirov nifer o gwmnïau a dderbyniodd fenthyciadau sylweddol gan yr IBA. Ni ad-dalwyd y benthyciadau hyn byth diolch i gysylltiad personol Bashirov â Hajiev, yn ôl Newyddiadurwr Aserbaijan Khadija Ismayilova. Yn lle hynny, roedd nifer o gwmnïau Bashirov yn rheoli anfon a derbyn arian gan y cwmnïau yn y DU a oedd yn rhan o laundromat Azerbaijani.

Yn ôl cofrestrau corfforaethol sydd ar gael yn gyhoeddus, cydweithiodd Bashirov a Philippe Dauvergne — o enwogrwydd Le Freeport — ar o leiaf 13 o gwmnïau drwy gydol y blynyddoedd, o 2008 i 2018, o VES Ymgynghoriaeth a Concept.com yn y DU, i Slovalux Buddsoddi yn Slofacia, i'r Asiantaeth Chwaraeon ac Adloniant Ewrop yn y Swistir. Er bod Dauvergne wedi gadael nifer o'r cwmnïau a rannodd â Bashirov, y ddau ddyn parhau i fod ar fwrdd y Siambr Fasnach Lwcsembwrg-Azerbaijan gyda'i gilydd. Yn ôl pob sôn, mae awdurdodau Gwlad Belg yn credu bod tebygolrwydd uchel y bydd Dauvergne wedi bod yn gysylltiedig â rhai o'r cwmnïau sy'n rhan o laundromat Azerbaijani.

Yn ychwanegu at bwysau tystiolaeth yn ei erbyn Lwcsembwrg freeport

Mae cysylltiadau busnes agos Dauvergne â Bashirov yn codi cwestiynau ynghylch ai ef yw'r person iawn i fod yn amddiffyn Le Freeport Lwcsembwrg yn erbyn honiadau bod y cyfleuster, sydd eisoes wedi cael ei ddifrodi gan enw da amheus Yves Bouvier, Gallai fod yn “Twll du” ar gyfer osgoi talu treth a gwyngalchu arian, fel yr oedd un ASE yn ei ddisgrifio, ac “man dall trosedd”.

Yn wir, mae cysylltiadau busnes Dauvergne yn ychwanegu at y diffyg tryloywder cyffredinol sy'n ymwneud â meysydd chwarae. Fel y mae ASEau wedi ei wneud sylw at y ffaith, mae'n aneglur pa nwyddau sy'n cael eu storio mewn meysydd rhydd yn Ewrop, pwy yw perchnogion go iawn y nwyddau hyn, p'un a yw'r pethau gwerthfawr wedi cael eu caffael yn gyfreithiol, pa mor aml y mae'r eitemau a ddelir mewn meysydd rhydd wedi'u gwerthu ac am faint, a pha drethi a dalwyd nhw. Gydag amcangyfrif € 110 biliwn—Mae 1% llawn o CMC yr UE — wedi'i ladd bob blwyddyn yn y bloc a sgandalau o 2014's Lux Leaks i Iran Laundromat gan ddatgelu i ba raddau y mae arian budr wedi ymdreiddio i lunio polisïau Ewropeaidd, mae'n ddealladwy bod gwleidyddion yr UE fel yr ASE Almaeneg Wolf Klinz wedi casgliad bod y risgiau o gynnal cyfleusterau gyda phroffil enw da fel Le Freeport Lwcsembwrg yn sylweddol fwy na'r manteision.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi

Sylwadau ar gau.