Mae Comisiynydd Rheoli Cymorth Dynol a Chrisis Christos Stylianides yn cyflwyno datganiad ar #ForestFires a stormydd marwol mewn sawl aelod-wladwriaethau

| Hydref 17, 2017 | 0 Sylwadau

“Heddiw, mae ein holl feddyliau gyda'n dinasyddion sy'n dioddef o danau dinistriol y goedwig ym Mhortiwgal a Sbaen a'r stormydd sy'n effeithio ar Iwerddon a'r Deyrnas Unedig.

“Mae ein cydymdeimlad yn mynd at bawb sydd wedi colli eu hanwyliaid yn anffodus ac rydym yn canmol yr ymatebwyr cyntaf dewr sy'n gweithio mewn amodau anodd i achub bywydau pobl eraill.

“Rydym mewn cysylltiad cyson â'r awdurdodau perthnasol ac mae holl offer ymateb brys yr UE ar gael.

“Mae'r cymorth cyntaf gan yr UE eisoes ar ei ffordd.

“Mae'r Llywydd Juncker wedi siarad â Phrif Weinidog Portiwgal António Costa ac rwyf wedi siarad â'r Gweinidog Constança Urbano de Sousa i gynnig undod a pharodrwydd llawn yr UE i helpu.

“Yn dilyn cais am gymorth gan awdurdodau Portiwgal, mae awyrennau ymladd tân o'r Eidal yn cael eu hanfon drwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Bydd yr awyrennau arbenigol hyn yn gweithredu yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf ym Mhortiwgal ac yn darparu cefnogaeth werthfawr i'r ymdrechion brys cenedlaethol.

“Rydym hefyd yn dilyn datblygiadau'n agos o ran Corwynt Ophelia sy'n effeithio ar rannau o Iwerddon a'r Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.

“Ar hyn o bryd, mae'r awdurdodau Gwyddelig wedi gofyn am gymorth drwy system mapio lloeren Copernicus yr UE. Bydd delweddau lloeren manwl iawn yn helpu'r timau amddiffyn sifil cenedlaethol i asesu maint y difrod a chanolbwyntio ymdrechion rhyddhad yn well.

“Mae ein Canolfan Cydlynu Ymateb Brys 24 / 7 yn gweithio o ddydd i ddydd i sianelu cefnogaeth yr UE ac rydym yn barod i drefnu unrhyw gymorth pellach y gofynnir amdano.”

Cefndir

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cydlynu cynigion gwirfoddol a wnaed gan y gwladwriaethau sy'n cymryd rhan, er enghraifft Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, a gall gyd-ariannu cludo eitemau rhyddhad ac arbenigwyr i'r wlad dan sylw. Dim ond ar gais yr awdurdodau cenedlaethol y gellir gweithredu'r Mecanwaith Amddiffyn Sifil. Cydlynir y broses o roi cymorth drwy'r Canolfan Cydlynu Ymateb Brys y Comisiwn, sy'n monitro datblygiadau'n agos ac yn cynnig y posibilrwydd o gyd-ariannu trafnidiaeth ar gyfer y cymorth a gynigir.

Gall cymorth gynnwys eitemau ar gyfer rhyddhad uniongyrchol yn ogystal ag arbenigwyr a thimau ymyrryd ategol. Yn achos tanau, gall cefnogaeth gynnwys awyrennau diffodd tân. Ni all y Comisiwn anfon awyrennau na chyfarpar ei hun drwy'r Mecanwaith.

Ar y cyfan, mae'r Mecanwaith yn hwyluso'r cydweithrediad mewn ymateb trychineb ymhlith gwladwriaethau Ewropeaidd 34 (aelod-wladwriaethau'r UE 28, Gweriniaeth Iwgoslafia gynt o Macedonia, Gwlad yr Iâ, Norwy, Montenegro, Serbia a Thwrci).

cysylltiadau

Taflen ffeithiau: UE: arweinydd byd o ran helpu'r rhai yr effeithir arnynt gan argyfyngau

Lluniau: Canolfan ymateb brys y Comisiwn Ewropeaidd

Lluniau: Ymweliad Christos Stylianides, Aelod o'r CE, â Chanolfan Cydlynu Ymateb Brys yr UE

Fideo: Canolfan ymateb brys y Comisiwn Ewropeaidd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd, Gogledd Iwerddon, Portiwgal, Sbaen, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *