#BorisJohnson - Beth all y PM newydd ei ddisgwyl ar ei ddiwrnod cyntaf?

| Gorffennaf 24, 2019
Boris Johnson y tu allan i No 10 tra'r Ysgrifennydd TramorHawlfraint delwedd EPA

Bydd Boris Johnson yn dod yn 55th i fod yn brif weinidog Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon,

Yn gyfrifol am gyllideb o tua £ 800 bilion, milwyr 150,000 y DU a'r pŵer i wasgu'r botwm niwclear, mae'n rôl sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb pennaf.

Fodd bynnag, fel dechrau unrhyw swydd newydd, fodd bynnag, rhaid cwblhau ychydig o dasgau gweinyddol cyn y gallant gyrraedd y gwaith.

Felly beth mae Mr Johnson yn ei wynebu ar y diwrnod cyntaf yn y swydd?

Y trosglwyddiad

Un agwedd anarferol am y newid o un prif weinidog i'r nesaf yw'r cyflymder y mae'n digwydd. Fel arfer, mae'r DU heb brif premiwm am tua awr.

Mae Gordon Brown a'i deulu yn gadael Downing StreetMae Gordon Brown a'i deulu yn gadael Downing Street yn 2010

Mae'r PM sy'n gadael, yn yr achos hwn Theresa May, yn ymweld â'r Frenhines ym Mhalas Buckingham i dendro eu hymddiswyddiad ac mae'n argymell y gall rhywun y maent yn credu y gallant ennyn hyder Tŷ'r Cyffredin. (Os yw'r llywodraeth bresennol wedi colli etholiad, bydd y PM sy'n gadael yn argymell arweinydd y gwrthbleidiau.)

Yna caiff ysgrifennydd enwebedig ei alw i'r palas gan ysgrifennydd preifat y Frenhines ac yna mae Ei Mawrhydi yn eu gwahodd i ffurfio ei llywodraeth nesaf mewn traddodiad a elwir yn “cusanu dwylo”.

Mae'r Frenhines yn gwahodd David Cameron i ffurfio llywodraeth yn 2010Mae'r Frenhines yn gwahodd David Cameron i ffurfio llywodraeth yn 2010

Yn union cyn ei benodiad, dywedodd un o swyddogion Palas Buckingham wrth y Prif Weinidog Llafur Tony Blair “nad ydych chi'n cusanu llaw y Frenhines yn y seremoni o cusanu dwylo, rydych chi'n eu brwsio'n ysgafn gyda'ch gwefusau” ond credir y bydd ysgwyd llaw yn digon.

Wedi'i annerch fel Mr neu Ms cyn mynd i mewn i chwarteri'r Frenhines, maent yn gadael gyda theitl ffurfiol y prif weinidog wedi hynny.

Bydd Johnson yn dod yn 14th PM i'w gwasanaethu - Winston Churchill oedd y cyntaf.

Ar ôl cwrdd â'r Frenhines, mae Tony Blair yn mynd i Stryd Downing am y tro cyntafAr ôl cwrdd â'r Frenhines, mae Tony Blair yn mynd i Stryd Downing am y tro cyntaf

Camau o Stryd Downing

Tra bod cyfryngau'r byd yn aros yn ôl ar Downing Street, mae confoi diogelwch llawer gwell a Jaguar â bwledi - cerbyd swyddogol y prif weinidog - wrth law i droi'r PM newydd i'w cartref newydd.

Gan arwain yn syth at y ddarllenfa sydd eisoes yn ei swydd, mae'r PM newydd yn gwneud eu haraith gyntaf yn y rôl. Gall y geiriau a ddefnyddir ddod i ddiffinio athroniaeth uwch gynghrair.

Siaradodd Theresa May am fynd i'r afael â'r “anghyfiawnder llosgi”, adroddodd Margaret Thatcher ran mewn gweddi ac adroddodd Gordon Brown ei arwyddair ysgol: “Fe wnaf fy ngorau glas.”

Dywed Margaret Thatcher ei geiriau cyntaf fel Prif WeinidogDywed Margaret Thatcher ei geiriau cyntaf fel Prif Weinidog

Cyfarfod â'r staff

Bydd staff Downing Street yn aros i glapio yn y deiliad swydd diweddaraf - mae eu dwylo'n dal yn gynnes rhag clapio'r rhagflaenydd awr o'r blaen.

Mae Theresa May wedi'i glapio i mewn i 10 Downing Street
Mae Theresa May wedi'i glapio i mewn i 10 Downing Street

Er ei bod yn ymddangos yn foment ddibwys, mae'n bwysig gwneud argraff gyntaf dda.

“Pan adawodd Tony fe gawson ni siampên ac yna ei glapio allan. Pan gyrhaeddodd Gordon fe wnaethom ei glapio i mewn ac yna cael coffi i fyny'r grisiau. Gosododd y naws ar gyfer yr uwch gynghrair, ”meddai Theo Bertram, cyn gynghorydd i Blair a Brown.

Y sesiynau briffio

Ar ôl ysgwyd ychydig o ddwylo, mae'r PM newydd yn mynd yn syth i'r ystafell gabinet i gael ei friffio gan swyddogion am yr ychydig oriau nesaf.

Mae hyn yn cynnwys ysgrifennydd y cabinet - prif was sifil y DU - ei gyngor yn amrywio o lywodraethu o ddydd i ddydd i lwfansau treuliau a threfniadau byw. Nid newid swyddi yn unig yw'r prif bennaeth ond symud tŷ ar yr un pryd.

Bydd hefyd briff diogelwch gan brif staff yr amddiffyniad, yr ymgynghorydd diogelwch cenedlaethol a phenaethiaid yr asiantaethau cudd-wybodaeth gyda manylion am ysbïwyr a gweithrediadau Prydain dramor yn ogystal â gweithdrefn sy'n ymwneud ag ataliad niwclear Prydain.

Ar ôl sesiwn briffio niwclear, bydd deiliad newydd No 10 yn ysgrifennu ei “lythyrau pan fetho popeth arall” - gan gyfarwyddo prif reolwr y pedwar llong danfor sy'n dal arsenal niwclear Prydain pa gamau i'w cymryd os caiff y wlad ei dileu gan streic niwclear.

Tanfor yn cludo taflegrau niwclear y DUUn o bedwar llong danfor sy'n dal ataliad niwclear y DU

Mae llythyrau wedi'u selio - gyda'r gobaith na chânt eu hagor erioed - ac mae'r cyfarwyddiadau blaenorol yn cael eu dinistrio, does neb wedi darllen eu cynnwys. Disgrifiodd John Major ysgrifennu y llythyr fel “un o'r pethau anoddaf i mi ei wneud erioed”.

Bydd yn rhaid i'r PM newydd hefyd enwebu “dirprwyon niwclear” - dau aelod arall o'r cabinet sy'n gyfrifol am y codau mewn argyfwng os yw'r prif unigolyn yn sâl neu'n methu â chyrraedd.

Yn ystod y dydd bydd galwadau gan arweinwyr byd eraill yn llongyfarch yr aelod mwyaf newydd o'u clwb - dywedwyd bod Barack Obama wedi ffonio David Cameron dim ond 30 munud ar ôl iddo fynd i Downing Street gyntaf.

David Cameron a Barack Obama yn chwarae tenis bwrddRoedd gan David Cameron a Barack Obama berthynas dda

Adeiladu tîm

Er bod cynlluniau wedi bod ar waith ers peth amser, mae'n rhaid i'r prif weinidog newydd benodi cabinet a thîm gweinidogol i arwain eu hadrannau llywodraeth.

Yn hanfodol, byddan nhw hefyd yn diswyddo gweinidogion sy'n berffaith ac nad oes eu hangen mwyach.

Wrth ddrafftio ei gabinet, yn ôl pob sôn, ysgrifennodd Gordon Brown yr enwau mewn pensil er mwyn iddynt gael eu rhwbio allan a’u disodli, cymaint oedd ei ystyriaeth. Byrddau gwyn gyda sticeri yw'r modus operandi arferol.

Yn y diwrnod cyntaf bydd swyddi allweddol fel canghellor, ysgrifennydd tramor ac ysgrifennydd cartref yn cael eu llenwi â mwy o rolau iau yn dod yn hwyrach.

Cyn unrhyw gyhoeddiadau, bydd gweision sifil yn fetio ymgeiswyr yn wyllt i dynnu sylw at unrhyw wrthdaro buddiannau.

Mae sefydlu tîm ystafell gefn, cadwyn reoli, cynllunio Araith y Frenhines gydag agenda bolisi a gosod amcanion ar gyfer y diwrnodau 100 cyntaf i gyd yn gamau nesaf hanfodol.

Ac yna mae'r gwaith caled a'r penderfyniadau anodd yn un o'r swyddi mwyaf heriol ar y ddaear yn dechrau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.