Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

| Medi 3, 2019
Plymiodd yr ewro i isafswm o 16-mis ddydd Llun (2 Medi) wrth i effaith rhyfel masnach Washington a Beijing ar economi Ewrop ddominyddu teimlad buddsoddwyr tra bod y bunt yn tanio wrth ddyfalu y gallai Prydain gael ei harwain ar gyfer etholiad cyffredinol, yn ysgrifennu Saikat Chatterjee.

Arhosodd sector gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar allforio yr Almaen yn crebachu ym mis Awst wrth i'r galw gwannach wthio cwmnïau i leihau cynhyrchiant a thorri swyddi.

Gyda’i werthiannau dramor wedi ei daro gan hinsawdd fasnach sy’n gwaethygu, arafu economaidd byd-eang a chyfnod cynyddol anhrefnus i Brexit, y rhan fwyaf o fomentwm twf yr Almaen ac o ganlyniad mae rhagolygon twf Ewrop wedi lleihau.

Dechreuodd yr Unol Daleithiau orfodi tariffau 15% ar amrywiaeth o nwyddau Tsieineaidd ddydd Sul - gan gynnwys esgidiau, oriorau craff a setiau teledu panel fflat - tra dechreuodd China roi dyletswyddau newydd ar olew crai yr Unol Daleithiau.

“Ychydig iawn o leoedd sydd ym myd y farchnad arian cyfred i guddio os bydd tensiynau masnach yn cynyddu, gydag arian marchnad sy’n dod i’r amlwg a’r ewro yn arbennig o agored i niwed oherwydd eu cysylltiadau masnach,” meddai Timothy Graf, pennaeth strategaeth macro yn State Street Global Advisors yn Llundain.

Roedd yr ewro 0.3% yn is yn erbyn y ddoler ar $ 1.0958 ar ôl cwympo o dan $ 1.10 ddydd Gwener (30 Awst) am y tro cyntaf ers mis Mai 2017.

Mae sleid mwy na 4% yr ewro eleni yn wrthdroad mawr mewn ffawd ar gyfer yr arian sengl ar ôl i bennaeth yr ECB, Mario Draghi, nodi yn ôl pob tebyg anfantais debygol yn ei bolisïau ysgogiad rhyfeddol mewn araith yn Sintra ym mis Mehefin 2017.

Ond ers hynny mae cynnydd mewn tensiynau masnach rhwng yr Unol Daleithiau a China, ynghyd â llu cynyddol o gynnyrch bond y llywodraeth yn suddo i diriogaeth negyddol diolch i ragolygon economaidd sy'n gwaethygu, wedi arbed y galw am yr ewro.

Roedd marchnadoedd arian yn aseinio tebygolrwydd mwy o dorri pwynt sylfaen 20 wedi'i dorri ddydd Llun gan yr ECB y mis hwn.

Er bod data diweddaraf y dyfodol yn dangos bod safleoedd cronfeydd gwrych net yn yr arian sengl yn fras ar lefelau niwtral, maent gryn bellter o'r lefelau uchel uchaf a welwyd y llynedd.

Arweiniodd y bunt golledwyr yn erbyn gwyrddlas cadarn ar ôl i gyfryngau Prydain ddweud bod y Prif Weinidog Boris Johnson wedi galw cyfarfod cabinet brys a'i fod yn paratoi i alw etholiad cyffredinol.

Yn erbyn y ddoler, tanciodd arian cyfred Prydain 1% i $ 1.12046 a gwanhau 0.6% o'i gymharu â'r ewro i geiniogau 90.93.

Gyda marchnadoedd yr Unol Daleithiau ar gau am wyliau ddydd Llun (2 Medi), arhosodd buddsoddwyr ar y llinell ochr wrth edrych i weld pa bolisïau ehangu y gallai Banc Canolog Ewrop a Chronfa Ffederal yr Unol Daleithiau eu dadorchuddio y mis hwn.

Roedd yr yuan Tsieineaidd yn fregus ar ôl cofrestru ei sleid fisol fwyaf yn 25 mlynedd ym mis Awst wrth i'r tensiynau masnach ddwysau.

Er bod trosglwyddiadau na ellir eu cyflawni ar gyfer arian cyfred Tsieineaidd ar aeddfedrwydd blwyddyn a ddaliwyd yn is nag uchaf Ionawr 2017 o uwch na 7.24 yuan y ddoler y mis diwethaf, mae anwadalrwydd dyddiol wedi codi, sy'n dangos bod masnachwyr yn wyliadwrus ynghylch y rhagolygon ar gyfer yr arian cyfred.

“Ymddengys bod y rhyfel masnach wedi arwain at gystadleuaeth geopolitical ac economaidd gymhleth ac estynedig rhwng yr Unol Daleithiau a China, sy’n annhebygol o ymsuddo ar y naill ochr i etholiadau 2020 yr Unol Daleithiau,” meddai strategwyr yn BMO mewn nodyn.

Arhosodd teimlad ehangach y farchnad ar y droed gefn hefyd, gyda swyddi net yn yr yen Siapaneaidd yn ymgripiol i'r lefelau uchaf mewn bron i dair blynedd.

Mewn man arall, roedd y mynegai doler sy'n mesur perfformiad y greenback yn erbyn basged o chwe phrif arian yn tanio 0.2% yn 99.13.

Graffeg Reuters

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Ewro, Japan, UK, US

Sylwadau ar gau.