#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G.

Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gan ddadansoddi risgiau’n drylwyr yn hytrach na thargedu gwledydd neu actorion penodol.

Rydym yn gwmni preifat 100% sy'n eiddo llwyr i'w weithwyr, ac mae seiberddiogelwch yn brif flaenoriaeth: mae ein system sicrwydd seiberddiogelwch o'r dechrau i'r diwedd yn cwmpasu'r holl feysydd proses, ac mae ein hanes cadarn yn profi ei fod yn gweithio.

Bydd defnyddio rhwydweithiau 5G yn Ewrop yn llwyddiannus ac yn amserol yn dibynnu ar ddefnyddio arbenigedd a thechnoleg flaengar o bob cwr o'r byd. Mae ein cydweithrediad cryf a pharhaus gyda'n partneriaid Ewropeaidd yn gyfle unigryw i Ewrop gynnal ei harweiniad technoleg.

Wrth i'r UE symud o nodi risgiau tuag at ymhelaethu ar y fframwaith diogelwch cyffredin sy'n ofynnol i reoli a lliniaru'r risgiau hyn, gobeithiwn y bydd y gwaith hwn yn parhau i gael ei arwain gan yr un dull sy'n seiliedig ar ffeithiau. Rydym yn barod i weithio gyda phartneriaid Ewropeaidd i helpu i ddatblygu'r fframwaith hwn a darparu cysylltedd diogel a chyflym ar gyfer anghenion Ewrop yn y dyfodol. “

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Cyfathrebu, Amddiffyn, Cymdeithas digidol, Mae technoleg ddigidol, Goruchwyliwr Diogelu Data Ewropeaidd (EDPS), Data agored, diogelwch

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith